Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Інтернет-конференція «Використання гуманітарних ресурсів для розвитку засад психологічного здоров'я в закладі освіти»

Повідомляємо, що відповідно до плану роботи комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» з 19 по 23 лютого 2018 року на Черкаському освітянському порталі буде проходити науково-практична Інтернет-конференція «Використання гуманітарних ресурсів для розвитку засад психологічного здоров'я в закладі освіти».

До участі в Інтернет-конференції запрошуються працівники психологічної служби системи освіти, методисти, педагогічні працівники, спеціалісти суміжних галузей. Захід спрямований на пошук та популяризацію ефективних форм, методів, технологій та підходів у теоретико-прикладній діяльності фахівців гуманітарного профілю.

На конференції працюватимуть такі секції:

1.Європейська людиноцентрична система цінностей в українській освіті.

2.Психологічна складова сучасної інноваційної культури педагога.

3.Роль закладу освіти у вихованні орієнтації на здоров’я як соціальну цінність.

4.Освітні технології, спрямовані на подолання травм війни та соціально-духовну консолідацію української нації.

5.Підвищення якості та ефективності надання психолого-педагогічних послуг у системі освіти шляхом залучення громадських інституцій – сім'ї, громадських та релігійних організацій, фондів, рухів, інших суб’єктів співпраці.

6.Кіберкультура та упередження небезпек віртуальної комунікації в учнівському середовищі.

7.Новітні сфери творчості та культурних практик у діяльності закладу освіти.

Статті та тези просимо надсилати до 12 лютого 2018 року на електронну адресу psyforum [at] ukr.net

з поміткою «Інтернет конференція».

Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщені 19 лютого 2018 року на Черкаському освітянському порталі у розділі «Конференції, семінари. – Інформація про проведення Інтернет-заходів». Обговорення статей та тез учасників конференції проходитиме у термін з 19 по 23 лютого у розділі «Форум. - Інтернет заходи з педагогічними працівниками. - Інтернет-конференції» (http://forum.ed-sp.net/viewforum.php?f=29) та на сайті «Псі-ком'юніті Черкаси» (http://psycenter.at.ua/). Участь у заході безкоштовна. Наголошуємо, що для розміщення власних дописів на сайтах учасник має пройти попередню реєстрацію.

Організатори конференції залишають за собою право відбору матеріалів для опублікування, а також їх скорочення та редагування. Публікації підтверджуються  сертифікатами учасника.

Вимоги до оформлення статей та тез: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля – 2 см, редактор Word. Обсяг матеріалів – від 3-х до 10-ти сторінок, не рахуючи схем, графіків, таблиць, ілюстрацій тощо.

Текст оформляється у такому порядку: 1.Назва статті (тез) (не є тотожною назві теми конференції чи назві секції!). 2. Ім’я, по-батькові, прізвище(а) автора (авторів), посада(и) та назва(и) закладу(ів) (організації(й)) (повністю). 3. Обґрунтування актуальності теми. 4. Виклад основного матеріалу: дослідження стану вивчення теми, опис досвіду чи системи роботи автора, аналіз роботи закладу, досвіду колег тощо. 5. Висновок: аналіз результативності представленого досвіду (дослідження), визначення питань, які потребують вирішення. 6. При написанні статті (тез) даються посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в тексті. 7. Список використаної літератури: оформлюється згідно з вимогами ВАКУ (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13; Електронний ресурс http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=214). Автоматичне оформлення джерел можна здійснити на електронному ресурсі http://vak.in.ua/do.php.

Заявка на участь у роботі науково-практичної Інтернет-конференції«Використання гуманітарних ресурсів для розвитку засад психологічного здоров'я в закладі освіти» має бути додана окремим файлом та містити такі розділи: 1.Прізвище, ім’я, по-батькові учасника(ів). 2.Район (місто, територіальна громада). 3.Місце роботи автора (повна назва закладу, організації, установи). 4.Посада. 5.Тематичний розділ (секція) Інтернет-конференції. 6.Назва статті (тез). 7.Контактний(і) телефон(и). 8.Особистий е-mail автора(ів). 9.Згода автора(ів) на публікацію матеріалів: «Даю згоду на розміщення зазначених матеріалів на Інтернет-ресурсах КНЗ «Черкаський ОІПОППЧОР» та на використання моїх персональних даних (так, ні) (потрібне підкреслити)».

 

Ректор інституту                                                     Н.М.Чепурна

 

Артеменко Т.Б.

(0472) 64 41 07

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове