Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Інтернет-семінар «Сучасна дидактика: тенденції розвитку і оновлення»

Повідомляємо, що відповідно до річного плану комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» проводить інтернет-семінар «Сучасна дидактика: тенденції розвитку і оновлення».

Для розгляду пропонуються такі питання:

  1. Ознаки ефективної дидактики.
  2. Яким має бути освітнє середовище, в якому хочеться навчатися?
  3. Місце сучасних освітніх технології у дидактиці Нової української школи.
  4. Нові форми, методи і прийоми роботи із учнями закладів загальної середньої освіти.
  5. Секрети успішної дидактики.
  6. Дидактичні знахідки сучасного вчителя.

Матеріали для участі в інтернет-конференції просимо надіслати не пізніше 16 квітня 2018 року на адресу: elvoloshenko [at] ukr.net

. Редколегія залишає за собою право відбору надісланих матеріалів при підготовці збірника до друку.

Вимоги до оформлення матеріалів:

-   назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Sydorenko);

-   шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзац – 1 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

-   обсяг статті – до 12 сторінок формату А-4;

-   назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;

-   на початку матеріалу вказати прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), повну назву навчального закладу та написати коротку анотацію матеріалу (2-3 речення - короткий виклад змісту статті);

-   список використаних джерел (згідно вимог);

-   посилання на джерела – у квадратних дужках;

Обговорення запропонованих матеріалів учасників буде відбуватися на форумі Черкаського освітянського порталу протягом 18-25 квітня 2018 року.

 

 Ректор                                            Н.М.Чепурна

 

 

 

Волошенко О.В. 0677652281

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове