Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Інтернет-семінар «Шкільна бібліотека - за здоровий спосіб життя»

Бібліотекою КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»  проводиться Інтернет-семінар «Шкільна бібліотека  - за здоровий спосіб життя».

До участі в інтернет-семінарі запрошуються методисти та бібліотечні працівники, які мають теоретичні напрацювання або досвід роботи із зазначеної проблеми.

До розгляду пропонуються такі напрямки (конкретні назви статей автори визначають самостійно):

  1. Ефективні шляхи  розв’язання проблеми соціального здоров’я молоді засобами бібліотечної роботи.
  2. Реалізація основних пріоритетів Нової української школи, а саме:
    • формування в учнів уміння розумно і раціонально користуватися природними ресурсами;
    • усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини;
    • здатності і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

Статті для участі в інтернет-семінарі просимо надсилати до 15 травня   2018 року на адресу: tatyana_rk [at] ukr.net

Матеріали інтернет-семінару будуть розміщені  31 травня     2018 року на сайті Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників http://oipopp.ed-sp.net (у розділі «Конференції, семінари, Інтернет-заходи). Учасники інтернет-семінару, статті яких будуть розміщені на сайті,  отримають сертифікати.

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5,  всі поля – 2 см, редактор Word. 

Стаття оформлюється з дотриманням зазначених вимог та послідовності розташування записів.

1. Ініціали та прізвище (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

2. Посада,  повна назва навчального закладу,  назва міської або районної ради (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

3. Назва статті (по центру, великими літерами, виділити напівжирним шрифтом).

До уваги авторів!  Назва статті не повинна дублювати назву Інтернет – семінару!

Після тексту статті обов’язково подається  «Список літератури».

 Посилання на літературу  – у квадратних дужках за таким зразком      [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Список літератури має складати не більше 10 джерел. Загальний обсяг статті 5-6 сторінок.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

 

  

Ректор інституту                                                                     Н.М.Чепурна

 

 

 

Рябіщук Т.А. 64-41-07

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове