Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Наказ МОН УКраїни №682 від 29.11.2005 р.

Категорія: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

м. Київ

№ 682 від 29 листопада 2005 р.

 

 

 Про Типові навчальні плани початкової школи

 

 

 На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани початкових шкіл з українською мовою навчання (додатки 1,2), початкових шкіл з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини (додаток 3), а також спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 4,5) і ввести їх в дію з 2006/2007 навчального року.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні умови щодо реалізації Типових навчальних планів початкової школи.

3. Із введенням в дію затверджених Типових навчальних планів початкової школи вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 01.03.2004 № 162 “Про навчальні плани початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин”.

4. Опублікувати Типові навчальні плани початкової школи в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газетах "Освіта України", "Освіта", науково-методичному журналі "Початкова школа", розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О. 

 

 

 

 

Міністр освіти і науки України

С.М.НІКОЛАЄНКО

 

 

 

 

 

 ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

 

 

Пояснювальна запискаТипові навчальні плани початкової школи складені на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання".Відповідно до мов навчання у системі загальної середньої освіти передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів початкових шкіл з українською мовою навчання (додатки 1,2), початкових шкіл з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини (додаток 3), а також спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 4,5).Типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

На основі Типових навчальних планів загальноосвітні навчальні заклади складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.Порівняно з чинними навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 01.03.2004 № 162, до них відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 та на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки від 20.10.2005 протокол № 10/1-2 "Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання" внесено зміни.

З огляду на те, що Базовий навчальний план початкової школи затверджувався до введення вивчення іноземної мови, а також на необхідність вивчення у ряді шкіл російської чи іншої мови національної меншини, поглибленого вивчення у спеціалізованих школах окремих предметів, - у 2-2,5 разів збільшено час на варіативну складову змісту освіти.В інваріантній складовій перерозподілено час між окремими предметами. На 1 годину збільшено тижневе навантаження на вивчення математики у 1 класі та іноземної мови у 2 класі, а також російської чи іншої мови національної меншини у 1 і 2 класах шкіл з вивченням цих мов, на мову навчання у 2 класі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. Узгоджено час на заняття з "Основ здоров'я" в усіх типах шкіл (по 1 годині у кожному класі).При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну (скорочену) тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2-4 класах - 40 хвилин.Навчальний рік щорічно розпочинається 1 вересня і закінчується проведенням навчальних екскурсій та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів.

Для учнів початкових класів організовуються навчальні екскурсії в природу, на виробництво, заняття на навчально-дослідних ділянках, суспільно корисна праця.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу, термінів надолуження виконання навчальних програм у зв'язку з вимушеним призупиненням навчальних занять. При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року - вона не може бути меншою за 175 робочих днів.Структура навчального року визначається загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Освітня галузь "Людина і світ" з урахуванням вікових особливостей учнів у Типових навчальних планах реалізується через навчальний предмет "Я і Україна", який може вивчатися варіативно: інтегрованим курсом або окремими предметами.

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Фізична культура" та "Основи здоров'я". Формування умінь та навичок з основ безпеки життєдіяльності здійснюється в рамках інтегрованого курсу "Основи здоров'я".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво" і "Музика" або інтегрованим курсом "Мистецтво".Освітня галузь "Технологія" реалізується через предмети "Трудове навчання" або "Художня праця".

За наявності відповідного методичного забезпечення за рахунок годин варіативної складової можуть вивчатись курси "Комп'ютерна азбука", "Музика і рух", "Хореографія", "Ритміка" тощо. У робочому навчальному плані можливі варіанти інтегрування окремих предметів (відповідно до чинних програм) за умови збереження загальної кількості годин на їх вивчення.

 

 

 

 

 

Додаток 1
до наказу МОН України
від 29.11.05 № 682

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4

Мови і літератури

Українська мова

8

7

7

7

Іноземна мова

-

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технологія

Трудове навчання /
Художня праця

2

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура*

3

3

3

3

Основи здоров'я

1

1

1

1

Р а з о м

18+3*

18+3*

19+3*

19+3*

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації

2

3

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття)

20

21

23

23

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

23

24

25

25

Граничний обсяг домашнього завдання

-

45 хв.

70 хв.

90 хв.

  

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

Додаток 2
до наказу МОН України
від 29.11.05 № 682

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання
з вивченням російської чи іншої мови національної меншини

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4

Мови і літератури

Українська мова

7

6

5

5

Російська чи інша мова національної меншини

2

2

2

2

Іноземна мова

-

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технологія

Трудове навчання /
Художня праця

2

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура*

3

3

3

3

Основи здоров'я

1

1

1

1

Р а з о м

19+3*

19+3*

19+3*

19+3*

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації

1

2

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття)

20

22

23

23

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

23

24

25

25

Граничний обсяг домашнього завдання

-

45 хв.

70 хв.

90 хв.

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

Додаток 3
до наказу МОН України
від 29.11.05 № 682

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи з навчанням російською
чи іншою мовою національної меншини

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4

Мови і літератури

Мова навчання

6

6

5

5

Українська мова

3

3

4

4

Іноземна мова

-

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технологія

Трудове навчання /
Художня праця

2

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура*

3

3

3

3

Основи здоров'я

1

1

1

1

Р а з о м

19+3*

20+3*

21+3*

21+3*

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації

1

2

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття)

20

22

23

23

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

23

25

26

26

Граничний обсяг домашнього завдання

-

45 хв

70 хв

90 хв

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

Додаток 4
до наказу МОН України
від 29.11.05 № 682

 

 

 

Типовий навчальний план
спеціалізованої школи з українською мовою навчання
і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

7

Іноземна мова

3

3

3

4

Математика

Математика

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

1

1

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технологія

Трудове навчання /
Художня праця

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура*

3

3

3

3

Основи здоров'я

1

1

1

1

Р а з о м

19+3*

19+3*

19+3*

20+3*

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації

1

3

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття)

20

21

23

23

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

23

25

25

26

Граничний обсяг домашнього завдання

-

45 хв.

70 хв.

90 хв.

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

Додаток 5
до наказу МОН України
від 29.11.05 № 682

 

 

 

 

Типовий навчальний план
спеціалізованої школи з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини
і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4

Мови і літератури

Мова навчання

6

5

5

5

Українська мова

3

3

4

4

Іноземна мова

3

3

3

4

Математика

Математика

3

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

1

1

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технологія

Трудове навчання /
Художня праця

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура*

3

3

3

3

Основи здоров'я

1

1

1

1

Р а з о м

20+3*

20+3*

21+3*

22+3*

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1

2

2

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття)

20

21

23

23

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

24

25

26

26

Граничний обсяг домашнього завдання

-

45 хв.

70 хв.

90 хв.

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове