Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Наказ МОН України №34 від 21.01.2005 р.

Категорія: 

 

 

                                                                         МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

                                                                                               Н А К А З

 


 


21.01.2005  N 34

                                                                           Зареєстровано в Міністерстві

                                                                           юстиції України

                                                                           9 лютого 2005 р.

                                                                           за N 193/10473

 

 

 

     

                     Про затвердження Положення про Всеукраїнський  конкурс творчих учнівських робіт "Вчитель - моє покликання"

 

 

 

 

На виконання  Указу Президента України від 8 лютого 2001 року N 78 "Про Програму роботи  з  обдарованою  молоддю  на 2001-2005  роки",  відповідно  до  Державної  програми  "Вчитель", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28  березня 2002  року  N  379,  та з метою створення умов для задоволення освітніх потреб обдарованих учнів

Н А К А З У Ю : 

1. Затвердити Положення про  Всеукраїнський  конкурс  творчих учнівських робіт "Вчитель - моє покликання",  перелік регіональних вищих навчальних закладів та склад  Організаційного  комітету,  що додаються.

2. Департаменту      вищої     освіти     (Болюбаш     Я.Я.), Науково-методичному  центру  вищої  освіти   (Левківський   К.М.), регіональним  вищим  навчальним  закладам,  міністерству  освіти і науки Автономної  Республіки  Крим,  управлінням  освіти  і  науки обласних,   Київської   та   Севастопольської   міських  державних адміністрацій    забезпечити     організацію     та     проведення Всеукраїнського  конкурсу  творчих учнівських робіт "Вчитель – моє покликання" відповідно до затвердженого Положення.

3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Міністра Степка М.Ф.

 

 

 

 

 

 Міністр                                               В.Г.Кремень

 

 


 


                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                     Наказ Міністерства освіти

                                                                             і науки України

                                                                            21.01.2005  N 34

                                                                            Зареєстровано в Міністерстві

                                                                            юстиції України

                                                                            9 лютого 2005 р.

                                                                            за N 193/10473

 

 

 

   

                                                                                      ПОЛОЖЕННЯ
                                                    про Всеукраїнський конкурс творчих учнівських робіт "Вчитель - моє покликання"
 

1. Загальні положення

1.1. Метою Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських  робіт "Вчитель  - моє  покликання" (далі - Конкурс) є виявлення та відбір талановитої молоді із стійким бажанням  працювати  у  педагогічній сфері,  популяризація  та висвітлення важливості праці учителів та викладачів.

1.2. Конкурс оголошує Міністерство  освіти  і  науки  України спільно  з  Національним  педагогічним  університетом  імені  М.П. Драгоманова,  Асоціацією   ректорів   педагогічних   університетів України та Інститутом вищої освіти АПН України.

1.3. У    Конкурсі    можуть    брати    участь    випускники загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

1.4. На Конкурс подаються творчі роботи,  у  яких  висвітлена особистісна  позиція  автора  щодо  вибору  професії  педагога  та значення педагогічної діяльності.

 

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Загальне керівництво Конкурсом  здійснює  Всеукраїнський оргкомітет,  персональний склад якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

2.2. Організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом здійснює Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

2.3. Для організації та проведення першого етапу  Конкурсу  у визначених педагогічних навчальних закладах за наказами ректорів з провідних     науково-педагогічних     працівників     створюються оргкомітети, які очолюються проректорами з наукової роботи.

2.4. Для   підведення   підсумків  та  визначення  переможців Конкурсу у Національному  педагогічному  університеті  імені  М.П. Драгоманова   створюється  конкурсна  комісія  з  числа  провідних науково-педагогічних працівників університету, представників інших педагогічних університетів.

 

3. Порядок подання та розгляду творчих робіт

3.1. Конкурс проводиться у два етапи:

перший -  з 1 березня до 20 квітня поточного року - у школах, гімназіях та ліцеях;

другий - з  20  квітня  до  24  травня  поточного  року  -  у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

3.2 Протягом першого етапу учні,  які бажають взяти участь  у Конкурсі,  подають  свої  творчі  роботи  на  розгляд  оргкомітету визначеного вищого навчального закладу.

3.3. Оргкомітет вищого  навчального  закладу  відбирає  кращі творчі  роботи  і  до  20  квітня  поточного  року направляє їх до конкурсної комісії Національного педагогічного університету  імені М.П. Драгоманова.

3.4. Творчі  роботи  переможців  першого етапу Конкурсу,  які надсилаються до   Національного  педагогічного  університету  імені М.П. Драгоманова, шифруються відповідним девізом.

3.5. На Конкурс подаються оригінали творчих робіт,  оформлені згідно з вимогами державного стандарту,  надруковані через півтора інтервали  (шрифт  Times  New  Roman,  14  кегль  до  29 рядків на сторінці),  обсяг  творчої  роботи  не  повинен  перевищувати   12 аркушів.

3.6. До  роботи додається анкета учасника Конкурсу,  де чітко вказуються  прізвище,  ім'я  та   по   батькові   учасника,   дата народження, повна домашня адреса, назва навчального закладу, клас.

3.7. Конкурс у Національному педагогічному університеті імені
М.П. Драгоманова проводиться в два тури:

- I  тур - теоретичний - рецензування робіт,  яке організовує конкурсна  комісія  базового  вищого   навчального   закладу,   за вимогами,   визначеними   Всеукраїнським  оргкомітетом.  Конкурсна комісія  визначає  роботи,  які  допускаються  до   другого   туру Конкурсу;

- II тур - практичний - проводиться у формі  конференції,  на якій автори, визначені конкурсною комісією, захищають роботи.

3.8. За    підсумками    своєї   роботи   конкурсна   комісія Національного педагогічного університету  імені  М.П.  Драгоманова надсилає до Науково-методичного центру вищої освіти:

- затверджений ректором базового  педагогічного  університету склад конкурсної комісії;

- протокол засідання  конкурсної  комісії  за  підписом  всіх членів комісії, які брали участь у засіданні;

- короткий аналітичний  звіт  про  проведення  та  результати Конкурсу.

3.9. Підсумки  проведення Конкурсу затверджуються відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

3.10. Роботи учасників Конкурсу не повертаються.

3.11. Протягом   двох   років   роботи   учасників   Конкурсу зберігаються у Національному педагогічному   університеті    імені М.П. Драгоманова.

 

4. Нагородження переможців конкурсу

4.1. Переможці  Конкурсу   нагороджуються   дипломами   I-III ступенів.

4.2. Переможці    Конкурсу    зараховуються    без   вступних випробувань на навчання за кошти державного бюджету  до  провідних університетів України на педагогічні спеціальності.

 


 


 Директор департаменту вищої освіти                                          Я.Я.Болюбаш

 


 


                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                        Наказ Міністерства освіти

                                                                                і науки України

                                                                                21.01.2005  N 34

 

 

       

                                                                                         ПЕРЕЛІК
                                                                      регіональних вищих навчальних закладів,

                                                                відповідальних за проведення першого етапу

                                                                               Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт

                                                                              "Вчитель - моє покликання"

  

пп

Назва вищого навчального закладу

Прізвище, ім'я та    по батькові ректора 

1

Житомирський державний університет  

імені Івана Франка                 

САУХ

 Петро Юрійович  |

2

Кіровоградський державний педагогічний університет                  

імені Володимира Винниченка                              

РАДУЛ

Валерій Вікторович     

3.

Кримський інженерно-педагогічний університет                        

ЯКУБОВ

Февзі Якубович

4.

Луганський національний педагогічний  університет імені Тараса Шевченка               

КУРИЛО

Віталій Семенович 

5

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені  К.Д.Ушинського (м. Одеса)         

ЧЕБИКІН

Олексій Якович|

 

6

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя                 

 

ЯКОВЕЦЬ

Василь  Павлович      

7

Тернопільський національний педагогічний університет імені  Володимира Гнатюка                                         

КРАВЕЦЬ

Володимир Петрович

8

Харківський національний педагогічний  університет

імені Г.С. Сковороди              

ПРОКОПЕНКО

Іван  Федорович 

  

 

 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти                                          Я.Я.Болюбаш

 

 

 


 


                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                    Наказ Міністерства освіти

                                                                                           і науки України

                                                                                           21.01.2005  N 34

 

 

 

 

 

 

   

                                                   СКЛАД
                                                         Організаційного комітету

                              Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт

                                               "Вчитель - моє покликання"

    

1

СТЕПКО

Михайло  Филимонович    

заступник Міністра, голова         

2

АНДРУЩЕНКО

Віктор  Петрович     

 

ректор Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, 

заступник голови                     

3

  БОЛЮБАШ

Ярослав   Якович

директор департаменту вищої освіти,

заступник голови

4

ВЕРНИДУБ

Роман  Михайлович

 

начальник навчально-методичного    

управління Національного педагогічного

університету імені М.П. Драгоманова, 

секретар                           

5

САВЧЕНКО

Олександра Яківна

 

віце-президент Академії педагогічних

наук України (за згодою)            

6

МИХАЙЛІЧЕНКО

Микола Васильович

начальник відділу педагогічної

 освіти департаменту вищої освіти     

7

КУРИЛО

Віталій Семенович     

ректор Луганського національного

педагогічного університету

імені Тараса Шевченка                      

8

ПРОКОПЕНКО

Іван Федорович     

ректор Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.

Сковороди                            

9

ЧЕБИКІН

Олексій   Якович      

ректор Південноукраїнського державного педагогічного університету

імені К.Д. Ушинського (м. Одеса)     

 

10

КРАВЕЦЬ

Володимир  Петрович     

 

ректор Тернопільського національного

педагогічного університету

імені   Володимира Гнатюка                   

11

ПОЛЯНСЬКИЙ

Павло  Броніславович   

директор департаменту загальної 

середньої та дошкільної освіти       

12

ЗАВАЛЕВСЬКИЙ

Юрій  Іванович     

директор Науково-методичного

 центру середньої освіти                     

13

ДАНИЛЕНКО

Володимир Іванович

заступник директора Науково-методичного центру вищої  освіти                                            

14

МЕЛЕЖИК

 Віктор   Петрович

головний спеціаліст Науково-методичного центру вищої   освіти                                      

 

15

КУРКА

Олексій   Васильович  

провідний спеціаліст відділу педагогічної освіти департаменту вищої освіти                            

 

16

ОНКОВИЧ

 Ганна   Володимирівна   

завідувач відділу Інституту вищої  

світи Академії педагогічних наук    

України (за згодою)                  

17

БЕХ

Володимир  Павлович     

перший проректор Національного  

педагогічного університету імені     

М.П. Драгоманова                     

18

МАЦЬКО

Любов    Іванівна     

академік АПН України,

професор      Національного педагогічного        

університету імені М.П. Драгоманова  

19

ВИСОЦЬКИЙ

Анатолій Васильович    

декан факультету української філології Національного педагогічного

університету імені М.П. Драгоманова     

 

20

БОНДАР

Володимир  Іванович    

директор Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного

університету імені М.П. Драгоманова  

 

   

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти                                          Я.Я.Болюбаш

 

 

 

 

   

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове