Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Руденко Ілона Миколаївна

Посада: 
Доцент кафедри психології
Особистий телефон: 
097-698-29-12
047-276-97-28
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
rudenkoilona2912@gmail.com
Освіта: 
Черкаський державний університет ім.Б. Хмельницького
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Вчене звання, науковий ступінь: 
Кандидат психологічних наук
Наукові інтереси: 
Дитяча психологія, Практична психологія
Публікації: 
 1. Руденко І.М. Вплив розлучення батьків на особливості соціалізації дитини / І.М.Руденко // Проблеми загальної та педагогічної психології: [зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / ред. С.Д.Максименко]. – К.: «ГНОЗІС», 2006. – Т.VIII, вип. 2. – С.288 – 293.
 2. Руденко І.М. Роль батьків у психосоціальному розвитку дитини до розлучення / І.М.Руденко // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України: [зб. наук. праць / ред. С.Д.Максименко]. – К.: Міленіум, 2006. – Вип.29. – С. 255 – 262.
 3. Руденко І.М. Несвідомі тенденції соціалізації «розлучених» дітей / І.М.Руденко // Проблеми загальної та педагогічної психології: [зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / ред. С.Д.Максименко]. – К.: «ГНОЗІС», 2007. – Т. ХІ, част.2. – С. 242 – 247.
 4. Руденко І.М. Построзлучна ситуація життєдіяльності дітей молодшого шкільного віку / І.М.Руденко // Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: Рута, 2007. - С. 388 – 392.
 5. Руденко І.М. Розвиток досліджень психології розлучення в умовах глобалізації / І.М.Руденко // Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали ІІ-ї Всеукр. наук. конф. (Тернопіль, 7 листопада 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Терноп. НПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2006. – С. 136 – 137.
 6. Руденко І.М. Система діагностичних методик для вивчення особливостей життєдіяльності «розлучених» дітей молодшого шкільного віку / І.М.Руденко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: [зб. наук. праць]. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. - № 16 (40). – С.142 – 148.
 7. Руденко І.М. Емоційний стан дітей молодшого шкільного віку у построзлучний період / І.М.Руденко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Психологія, Вип. 29. – Харків: ХНПУ, 2009. – С. 167 – 178.
 8. Руденко І.М. Психологічна допомога молодшим школярам із реорганізованих родин в умовах шкільної системи / І.М.Руденко // Науково-практичний журнал «Наука і освіта» Південного наукового Центру АПН України. Спецвипуск. Педагогіка і психологія: [зб. наук. праць]. – Одеса: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, 2008. – С. 203 – 207.
 9. Руденко І.М. Психологічна допомога дітям молодшого шкільного віку, які пережили розлучення батьків / І.М.Руденко // Становлення особистості фахівця: соціально-психологічні проблеми. Коломінські читання: матеріали ІІ-го Міжнар. наук. форуму (19 лютого 2008 р.) / М-во освіти і науки України, МАУП. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал»», 2009. – С. 335 – 342.
 10. Руденко І.М. Теоретичне обґрунтування та процесуальні аспекти психокорекційної програми надання психологічної допомоги дітям, які пережили розлучення батьків / І.М. Руденко // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.12. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2010. – 155 с. ………….Всеукраїнський науково-методичний семінар «Інноваційні технології в дошкільній освіті: духовний розвиток дитини» (Київ, 19 травня 2011 р.).
 11. Руденко І.М. Особливості гендерної соціалізації дітей в неповних сім’ях / І.М.Руденко // «Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 27-29 квітня 2011 р.).
 12. Руденко І.М. Особливості гендерної соціалізації дітей в неповних сім’ях / І.М.Руденко // Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії: збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Тернопіль, 27-29 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. НПУ ім.В.Гнатюка. – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2011. – С. 742 – 745.
 13. Руденко І.М. Шляхи створення батьками та вчителями оптимальних умов життєдіяльності дитини, яка пережила розлучення рідних / І.М.Руденко // Педагогічний вісник. Науково-методичний журнал. – 2011. - № 4 (66). – С. 11-13.
 14. Руденко І.М. Психолого-педагогічна просвіта батьків обдарованих дітей / І.М.Руденко // Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованих дошкільників: матеріали Всеукраїнської наук. – практ. конф., 10-11 квітня 2012 р., м.Одеса. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – С. 96-102.
 15. Руденко І.М. Сім’я як джерело психічного здоров’я дитини / І.М.Руденко // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.24. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2012. – 175с.
 16. Руденко І.М. Психологічні умови профілактики віртуальної залежності дітей / І.М.Руденко // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.27. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 172 с.
 17. Руденко І.М. «Психологічний супровід формування ключових компетентностей учнів основної школи відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів». Науково-методичний посібник.
 18. Руденко І.М. «Година психології на батьківських зборах». Науково-методичний посібник.
 19. Руденко І.М. «Самопізнання як основа психологічного здоров’я педагога». Стаття подана на Міжнародну науково – практичну конференцію «Непрерывное образование педагогов в современных условиях: опыт и перспективы» (Москва, 22-23 апреля 2014 г.)
 20. Руденко І.М. Стаття «Психологічна атмосфера у сім’ї як визначальна складова життєдіяльності дитини» (Стаття подана до друку в Інститут розвитку дитини, видання ВАК)
 21. Руденко І.М. Година психології на батьківських зборах / Руденко І.М. – Черкаси: ОІПОПП, 2014. – 86 с.
 22. Руденко І.М. «Самопізнання як основа психологічного здоров’я педагога» (стаття подана для участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна освіта педагогів у сучасних умовах: досвід та перспективи» (22-23 квітня, м. Москва))
 23. Руденко І.М. «Психологічна атмосфера у сім’ї як визначальна складова життєдіяльності дитини» (ВАК, статтю подано до друку)
 24. Руденко І.М. «Самопізнання як важливий чинник розвитку та психологічного здоров’я особистості» (стаття, програма «Розквіт»)
 25. Руденко І.М. «Робота з батьками: психолого-педагогічні ситуації»/І.М.Руденко//Учитель початкової школи. – 2014. – №10. – С. 20-23.
 26. Руденко І.М. «Психологічні особливості саморегуляції педагогічного працівника» (ВАК, статтю подано до друку)
 27. Руденко І.М. Програма навчального курсу для батьків учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Година психології на батьківських зборах».
 28. Руденко І.М. Стаття «Прийняття дитини як основа безумовної любові батьків» (ВАК)
 29. Руденко І.М. Успішний учитель в умовах інноваційної школи (подано до друку у журнал «Учитель початкової школи»).
 30. Руденко І.М., Каракаш І. Модель розвитку інноваційного навчального закладу Шполянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 - ліцей» «Школа якісної освіти» / І.М. Руденко, І. Каракаш // Рідна школа. – 2017. – № 7-8. – С. 24 – 27.
 31. Руденко І.М. Сім’я – це еліксир психічного здоров’я дитини (О.А. Захаренко) / І.М. Руденко // Вісник Черкаського університету. – 2017. - № 1. – С. 112 – 118.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове