Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Всеукраїнський освітній хаб педагогічних інновацій нуш - 2021

Навчально-методичні матеріали

ЦІННІСНО-СМИСЛОВА СФЕРА СУБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИМІРІ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Еволюція самосвідомості та досвід практичної діяльності свідчать про необмежені можливості розумно мислячої людини, здатної до системного самопізнання та самовдосконалення.

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАКТИКИ: ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА САМОПІЗНАННЯ І ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

1.1. Етапи реалізації педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення в педагогічній практиці

1.2. Зміст і результати теоретико-пошукового етапу реалізації педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення

1.3. Аналіз результатів теоретико-пошукового етапу реалізації педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ «ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КУЛЬТУРНОГО ФОНУ СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИМІРІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ, ІНШИХ, ДОВКІЛЛЯ»

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ КУЛЬТУРНОГО ФОНУ
  2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ АНКЕТИ «ОКРЕМІ СКЛАДОВІ КУЛЬТУРНОГО ФОНУ СУБ’ЄКТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  3. АНКЕТА  «ОКРЕМІ СКЛАДОВІ КУЛЬТУРНОГО ФОНУ СУБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНКЕТУВАННЯ «ОКРЕМІ СКЛАДОВІ КУЛЬТУРНОГО ФОНУ СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  5. ВІДОМІСТЬ ЗВЕДЕНИХ ДАНИХ З ПРОВЕДЕНОГО АНКЕТУВАННЯ ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
  6. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРНОГО ФОНУ
  7. ПРИКЛАД ПОБУДОВИ КАРТИ КУЛЬТУРНОГО ФОНУ

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК» ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Черкашина Т. В., доктор педагогічних наук,

 професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту комунального навчального закладу

«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

 

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК» ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Фрагменти з навчально-методичного посібника

 

СЕМІНАР № 4 «СВІДОМЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДУМОК ТА ДІЙ»

За планом проведення циклу науково-методичних семінарів на тему

«Методичні засади педагогічної системи самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення»

10.06.2020 р. о 10.00, кабінет 214 КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» планується проведення семінару № 4 «Свідоме вдосконалення думок та дій»

та методичних діалогів «Реалізація методик «Рефлексія та особистісно-професійний саморозвиток»: практичний аспект»

СЕМІНАР № 3 «СВІДОМЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕМОЦІЙ

 СЕМІНАР № 3

«СВІДОМЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕМОЦІЙ»

З ЦИКЛУ СЕМІНАРІВ НА ТЕМУ

 «МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ САМОПІЗНАННЯ ТА ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ»

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове