Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Спеціальна та інклюзивна освіта

Спеціальна та інклюзивна освіта

Тема: «Звук [з] та позначення його буквою. Співвідношення звука і букви, визначення місця звука і букви у слові. Зима. Сезонні зміни у природі. Погода взимку."

Корекційно – навчальна мета: ознайомити зі звуком [з], який позначається буквою «зе», учити визначати звук у складах, словах, реченнях. Корекційно – розвивальна мета: фонематичний слух, правильну вимову звука [з], мовленнєве дихання, артикуляційну моторику, збагачувати словниковий запас, розвивати навички зв`язного мовлення, творчу уяву, формувати вміння будувати зв’язні розповіді. Корекційно – виховна мета: любов до природи рідного краю, бережливе ставлення до навколишнього світу.
Тип ресурсу: 
Корекційно-розвиткове заняття з розвитку мовлення 4 клас
Рік видання: 
2023

Конспект індивідуального заняття Тема: «Автоматизація звука [ш] у складах, словах і реченнях із використанням інтерактивної вправи LearningApps»

Корекційно-навчальна мета: удосконалювати правильну вимову звука [ш] у складах, словах та реченнях. Корекційно-розвивальна мета: розвивати виразність мовлення, мовне дихання, логічне мислення, кінестетичні відчуття від власних рухів, висоту і силу голосу; розвивати навички самоконтролю над вимовою звука[ш]; розвивати фонетико – фонематичні процеси; удосконалювати навички звукового аналізу слова; поповнювати активний і пасивний словник учня; розвивати навички зв`язного мовлення. Корекційно-виховна мета: виховувати бажання правильно говорити, інтерес до заняття, комунікативні навички.
Тип ресурсу: 
Конспект індивідуального заняття
Рік видання: 
2023

Робота з віршованими творами із використанням прийомів мнемотехніки

Серія цифрових ресурсів «Робота з віршованими творами із використанням прийомів мнемотехніки» розроблена з урахуванням вимог Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Ресурс містить матеріали з використанням прийомів мнемотехніки, яка є одним із найефективнішим способом засвоєння інформації за творами: А. Камінчук «Батьківщина», В. Ладижець «Хитрий зуб», Г.Демченко «Синичка», І. Блажкевич «Кленові листя», І. Франко «Надійшла весна», І.Блажкевич «У дитячому садку», Н. Забіла «Зима», Н.Забіла «Сірий звір», П.Воронько «Падав сніг», Т.Коломієць «Найкращий дарунок», Т.Шевченко «Садок вишневий коло хати». Даний ресурс дасть змогу запам’ятовувати і якнайповніше відтворювати інформацію. Матеріал рекомендований для використання на заняттях з художньої літератури.
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2021

Шляхи активізації розумової діяльності дітей з ООП

Посібник містить практичні матеріали для організації діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами. У посібнику є теоретична частина – використання методики Глена Домана та Маріїї Монтессорі в роботі з дітьми з ООП, так і практична – зразки використання вправ та робіт по методикам Глена Домана та Марії Монтессорі, підбірка ігор та вправ по сенсомоторній корекції. Може бути використаний для проведення індивідуальних занять з дітьми з ООП в інклюзивних групах.
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2021

Активізація мовленнєвих процесів в учнів з особливими інтелектуальними потребами. 1-6 клас

Представлений цифровий ресурс пропонує 2 логопедичні заняття та 3 вікторини для розвитку всіх психо-фізіологічних процесів, які задіяні у формуванні фонетико-фонематичної та лексико-граматичної сторін мовлення та автоматизації і закріплення поставлених звуків у дітей з особливими інтелектуальними потребами. Навчальний та наочний матеріал підібраний відповідно до рівня та можливостей учнів, які навчаються у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями. Логопедична робота (1-6) класи. Системне недорозвинення мовлення(І,ІІ,ІІІрівня) Міністерство освіти і науки України. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. Київ 2015. Укладач: Чеботарьова О.В., кандидат педагогічних наук, ст. наук. співробітник лабораторії лігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
Тип ресурсу: 
вікторини
презентації
Рік видання: 
2020

Розвиток психолого-логопедичних компетентностей у педагогів дошкільних закладів

Матеріали розміщені на сайті допоможуть педагогам ознайомитись зі специфікою роботи з дітьми, які мають мовленнєві вади, усвідомити відповідальність за майбутній розвиток, підвищувати їх самооцінку та впевненість в собі, збагачувати активний словник, формувати навички правильного використання слів, позитивно оцінювати діяльність та доброзичливо контролювати свої дії. Запропоновані форми роботи вплинуть на покращення практичного втілення інклюзивного навчання у закладах освіти всіх рівнів у рамках реалізації нового освітнього простору в Новій українській школі. Матеріали мають практичний характер, зібрані та подані з досвіду роботи вчителів-логопедів та практичних психологів
Тип ресурсу: 
Веб-сайт
Рік видання: 
2019

Розрізнення парних приголосних [Г] – [Х] та букв «Г» і «Х» при акустичній формі дисграфії

Електронний посібник розроблений для логопедичних занять, так і для індивідуальної роботи з учнями, які мають проблеми з диференціацією парних дзвінких і глухих приголосних [Г ] – [Х] на письмі. В електронному посібнику вміщено 6 матеріалів: 1. Посібник для педагога (теоретичний матеріал по темі). 2. Диференціація ізольованих звуків [Г] - [Х] на слух та у вимові. 3. Диференціація [Г] - [Х] в складах. 4. Диференціація [Г] - [Х] в словах. 5. Диференціація звуків [ Г ] - [ Х ] у словосполученнях і реченнях. 6. Диференціація [ г ] – [ х ] у зв’язному мовленні.
Тип ресурсу: 
Серія цифрових ресурсів представлена у вигляді електронного навчального посібника
до якого входять презентації до кожного заняття
інтерактивні вправи в learningapps та теоретичний матеріал на допомогу педагогу
Рік видання: 
2019

Логопедична скарбничка

Основне завдання корекційного впливу – навчити дітей з обмежаними можливостями послідовно, граматично й фонетично правильно викладати свої думки, розповідати про події з навколишнього життя. Це має важливе значення для спілкування з дорослими й дітьми, для формування особистісних якостей. Даний ресурс містить наступні матеріали: пояснювальну записку, заняття, інтерактивні ігри та презентації
Тип ресурсу: 
Заняття
інтерактивні ігри
Електронний посібник. Презентації
Рік видання: 
2019

Корекційно-розвиваючий посібник ″Подорож до країни правильного мовлення″

Корекційно-розвиваючий електронний посібник ″Подорож до країни правильного мовлення″ розрахований для дітей віком від 5 до 7 років та призначений для використання на логопедичних заняттях. Ресурси містять завдання, дидактичні ігри та вправи, мовленнєво-рухливі ігри, презентації, відеоролики, комплекс дихальних вправ, комплекс вправ для розвитку дрібної моторики, що сприятимуть розвитку правильного, чіткого мовлення дітей. Матеріали ресурсу спрямовані на широке використання ІКТ та інтерактивних технологій, що допоможе зробити заняття ефективнішими, мобільнішими, цікавішими для дітей, стимулюватиме розвиток мовлення, уваги, творчого мислення дітей. Матеріал стане в нагоді вчителям-логопедам, вихователям дошкільних закладів та батькам
Тип ресурсу: 
відео-файли
Аудіо-файли
дидактичний матеріал
конспекти занять
презентації
Відеоролики
фото
Рік видання: 
2019

Театральна логоритміка. Корекційно-розвиткові заняття

Зразки корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами
Тип ресурсу: 
Корекційно-розвиткові заняття
медіасупровід до них
Рік видання: 
2018

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове