Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

відкритий доступ до інформації та документів:

 1. Статут закладу освіти 
 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 3. Структура та органи управління закладу освіти 
 4. Кадровий склад закладу освіти  згідно з ліцензійними умовами
 5. Програми (освітні програми), що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх (практичних) компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою  
 6. Ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 7. Мова (мови) освітнього процесу
 8. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі їх проведення)
 9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 10. Інформація про відсутність прямого чи опосередкованого контролю резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України; ліцензіат не діє в інтересах таких осіб
 11. Наявність гуртожитків і вільних місць у них, розмір плати за проживання 
 12. Результати моніторингу якості освіти
 13. Річний звіт про діяльність закладу 
 14. Правила прийому до закладу
 15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 16. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти 
 17. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати 
 18. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
 19. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 20. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
 21. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
 22. Кошторис 
 23. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів 
 24. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також кошти, отрмані з інших джерел, не заборонених законом
 25. Положення про дистанційну освіту
 26. Електронна бібліотека КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради"
 27. Колекція цифрових ресурсів.
 28. План роботи інституту

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове