Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Чепурна Наталія Миколаївна

Посада: 
Ректор інституту
Робочий телефон: 
047-264-21-78
Email: 
oipopp@ukr.net
Освіта: 
Повна вища
Вчене звання, науковий ступінь: 
Доктор філософії, доцент
Педагогічне звання: 
Заслужений працівник освіти України
Наукові інтереси: 
Післядипломна освіта, педагогіка вищої школи
Публікації: 
 1. Чепурна Н. М. Нові підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників засобами інформаційних технологій / Наталія Миколаївна Чепурна // Післядипломна освіта в Україні. - 2006. - №2. - С. 52-53.
 2. Чепурна Н.М. Роль кафедр інституту у підвищенні фахової майстерності педагогічних працівників (Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників) / Наталія Миколаївна Чепурна // Післядипломна освіта в Україні. - 2006.- №1.- С.94-99.
 3. Чепурна Н.М. Впровадження у практику досягнень науки та передового педагогічного досвіду / Наталія Миколаївна Чепурна // Школа. - 2007. - №1. - С. 6-12.
 4. Чепурна Н.М. Використання ІКТ у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників області / Наталія Миколаївна Чепурна // Післядипломна освіта в Україні. - 2008. - №2. - С.33-37.
 5. Чепурна Н.М. Інформатизація регіональної колекції цифрових освітянських ресурсів / Наталія Миколаївна Чепурна //Комп’ютер у школі та сім’ї.–2007.–№5.– с.3-6.
 6. Чепурна Н.М. Система підготовки педагогічних кадрів з методики оцінювання якості освіти / Наталія Миколаївна Чепурна // Школа. - 2011.- №8. - С.51-54.
 7. Чепурна Н.М. Шляхи впровадження Базової програми / Наталія Миколаївна Чепурна // Дошкільне виховання.-2009. - №6. - С.4-6.
 8. Чепурна Н.М. Висвітлення ролі директора школи у розвитку педагогічного колективу у працях В.О.Сухомлинського та О.А.Захаренка / Наталія Миколаївна Чепурна // Вісник Черкаського університету. – 2010. - Серія «Педагогічні науки». - Спецвипуск, частина 2. - С.143 – 147.
 9. Кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності педагогічних працівників. Аналітичний звіт за результатами дослідження з освітньої політики. Кн.1, кн..2 / Під загальною редакцією Г.В.Єльникової. – Київ – Черкаси, 2012. – Кн.1- 128с.; кн..2 – 96с. (Чепурна Н.М. – співавтор колективного посібника з грифом МОН України).
 10. Чепурна Н.М. Соціокультурний простір школи О.А.Захаренка як потенціал інноваційних освітніх змін / Наталія Миколаївна Чепурна // Вісник Черкаського університету. - Серія «Педагогічні науки». - 2012. - Випуск 6 (219). –С.137 – 140.
 11. Чепурна, Н. М. Пріоритетні завдання методичного супроводу підвищення ефективності регіональної системи освіти / Н. М. Чепурна // Педагогічний вісник . - 2013. - № 3. - С. 7-9.
 12. Чепурна, Н. М. Особливості реалізації державної освітньої політики у 2014-2015 навчальному році / Н. М. Чепурна // Педагогічний вісник . - 2014. - № 3. - С. 2-4.
 13. Чепурна, Н. М. Шануймо спадщину великого Кобзаря / Н. М. Чепурна // Педагогічний вісник . - 2015. - № 2. - С. 2-3.
 14. Практикум проведення тренінгів з європейської інтеграції (Тренінг «Занурення в ЄС: тренінг для шкільних вчителів») / за ред. В.І.Чужикової, Н.М.Чепурної . — Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. — 248с.
 15. Чепурна, Н.М. Запровадження європейських цінностей у навчальних закладах Черкащини / Н.М.Чепурна // Нова доба . - 2016. - №12 ( 24 берез.) С.1-4.
 16. Чепурна, Н.М. Сучасні аспекти організації післядипломної освіти в контексті викликів сьогодення / Н. М. Чепурна // Матеріали VI Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій 19-20 вересня 2014 року/ [упоряд. Г.А. Назаренко ] . – Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. – С. 107–109.
 17. Виховна система школи у контексті викликів часу (розвиток ідей О. Захаренка сучасними педагогами) : посібник /Н.М. Чепурна, О.В. Крутенко . — Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А, 2015 . — 223 с.
 18. З Україною в серці: збірка метод. матеріалів / Н.М. Чепурна [керівник проекту] . — Черкаси: Редакційно-видавничий відділ КЗ «ЧОІПОППЧОР», 2016 . — 114 с.
 19. Чепурна, Н.М. Виховання учнів як громадян-патріотів України в контексті педагогічної спадщини О. А. Захаренка / Н.М. Чепурна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. „Патріотизм – нагальна потреба України й українців” (в контексті педагогічної спадщини О.А.Захаренка), (Черкаси, 19 травня 2015 р.) . − Черкаси : Редакційно-видавничий відділ КЗ «ЧОІПОППЧОР», 2015. − С. 132−135.
 20. Шикувалися воїни світла. Оповідь про героїв : книга-проект / Н.М. Чепурна [керівник проекту] . — Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А, 2016. — 102 с.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове