Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Андрющенко Тетяна Костянтинівна

Посада: 
Завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
antatko@ukr.net
Освіта: 
Повна вища
Вчене звання, науковий ступінь: 
Доктор педагогічних наук, професор
Наукові інтереси: 
«Формування здоров’язберігаючої компетентності в дітей дошкільного віку». "Розвиток професійної компетентності педагогів"
Публікації: 
  1. Веселка здоров’я. Книга для читання дітям дошкільного віку : [хрестоматія] / уклад. Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 268 с.
  2. Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. До здоров’я дітей − через освіту дорослих: Технологія взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами : [навч.-метод. посіб.] / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 176 с.
  3. Андрющенко Т.К. Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників у процесі навчально-дослідницькій діяльності : [навч.-метод. посіб.] / Тетяна Костянтинівна Андрющенко. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. – 100 с.
  4. Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. До здоров’я дітей − через освіту дорослих: Технологія взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами : [навч.-метод. посіб.] / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 176 с.
  5. Андрющенко Т.К. Компетентнісний підхід як стратегічний напрям розвитку освіти в Україні: теоретичний аспект / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. − Вип. 13. / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка; гол. ред. Каньоса П. С. – Кам’янець-Подільський : вид-во ПП Зволейко Д. Г., 2013. − С. 8-12.
  6. Особистісно-діяльнісний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку: психологічний аспект / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського ДПУ імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.] − Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. − Вип. 44. − С. 143−148.
  7. Андрющенко Т.К. Експериментальна модель процесу формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. − Вип. 26. − Ужгород : Вид-во ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2013. – С. 15−18. − (Серія „Педагогіка. Соціальна робота”).

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове