Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Зоря Юлія Миколаївна

Посада: 
Завідувач центру
Робочий телефон: 
047-264-41-07
Email: 
yuliyamukolaivna@ukr.net
Освіта: 
Повна вища, магістр. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Вчене звання, науковий ступінь: 
Кандидат педагогічних наук
Публікації: 
 1. Зоря Ю. М. Виховний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників / Ю. М. Зоря // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Сучасне навчальне обладнання: інновації, технології, досвід”. – Суми, 2010. – С. 30–33.
 2. Зоря Ю. М. Деякі аспекти створення патріотично спрямованого виховного середовища засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. М. Зоря // Личность в едином образовательном пространстве : сб. науч. ст. І Междунар. образовательного форума, (Запорожье, 5–7 мая 2010 г.) – Ч. 2. Конференции “Детство в современном мире: первые 7 лет и вся жизнь”, “Информационно-коммуникативное пространство как новая середа личности” / под. науч. ред. проф. К. Л. Крутий.– Запорожье, 2010. – С. 270–273.
 3. Зоря Ю. М. Організаційні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників / Ю. М. Зоря // Матеріали наук.-практ. конф. (за результатами наук.-досл. роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 р.) / за ред.: І. Д. Беха, О. В. Мельника. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. – Вип. 1. – С. 82–85.
 4. Зоря Ю. М. Організаційні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників / Ю. М. Зоря // Матеріали наук.-практ. конф. (за результатами наук.-досл. роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 р.) / за ред.: І. Д. Беха, О. В. Мельника. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. – Вип. 1. – С. 82–85.
 5. Зоря Ю. М. Організаційно-змістова модель використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників / Ю. М. Зоря // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України : зб. наук. пр. (за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.) / [ред. кол.: С. В. Білошицький (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, 2013. – С. 151–157.
 6. Зоря Ю. Н. Сущность и структура процесса патриотического воспитания старшеклассников во внеклассной деятельности / Ю. М. Зоря // Воспитание подрастающего поколения в современных социокультурных условиях: проблемы и перспективы развития : материалы Международной научно-практической конференции. 22-23 октября 2013 г.– АСОУ, 2013. – С. 109 –116.
 7. Зоря Ю. М. Проблеми організації краєзнавчо-пошукової роботи як засобу виховання патріотичних почуттів старшокласників у педагогічній науці та практиці / Ю. М. Зоря // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки : [зб. наук. ст.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 129. – С. 42–46
 8. Зоря Ю. М. Сутність патріотизму як інтегрованого почуття особистості / Ю. М. Зоря // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 4. – С.133–136.
 9. Зоря Ю. М. Сутність поняття “патріотично-спрямований інформаційно-комунікаційний виховний простір” / Ю. М. Зоря // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон, 2012. – Вип. 13. – С. 31–36.
 10. Зоря Ю. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників: результати дослідно-експериментальної роботи // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2013. – № 3 (16). – С. 48–53.
 11. Зоря Ю. Н. Особенности современного процесса патриотического воспитания старшеклассников в Украине / Ю. Н. Зоря // Вестник КазНУ. Серия “Педагогические науки”. – 2013. – № 3 (40). – С. 86–92.
 12. YU. M. Zorya. Organizational and Substantive Model of the Use of Information and Communication Technologies in the Education : Qualification framework issues in ICT-based higher education edited by Alessandro Figus. - Roma, febbraio 2014.
 13. Зоря Ю. М. Інтернет-проект “Ми – патріоти Черкащини” як компонент інноваційного освітнього простору сільського регіону : наук.-метод. посіб. / Ю. М. Зоря. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2010. – 133с.
 14. Зоря Ю. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників у позакласній діяльності : наук.-метод. посіб. / Ю. М. Зоря. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2013. – 153 с.
 15. Сліди війни в моїй родині. Збірник конкурсних індивідуальних робіт-портретних нарисів : / Укладач Зоря Ю. М. – Черкаси : ОІПОПП, 2014. – 129 с.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове