Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Норкіна Олена Валеріївна

Посада: 
Доцент кафедри
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
norlen@ukr.net
Освіта: 
Повна вища. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Вчене звання, науковий ступінь: 
Кандидат педагогічних наук
Наукові інтереси: 
«Розвиток дослідницької компетентності педагогів». «Технологія навчання як дослідження».
Публікації: 
  1. Норкіна О. В. Розвиток дослідницької компетентності вчителя як завдання післядипломної педагогічної освіти / О. В. Норкіна // Вісник Черкаського ун-ту. – Сер. «Педагогічні науки». – Вип. 28 (281). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – С. 63–68.
  2. Норкина Е. В. Информационно-коммуникационное пространство для развития исследовательской компетентности учителей математики / Е. В. Норкина // Вестник ТулГу. Сер.: Современные образовательные технологии в преподавании дисциплин естественнонаучного цикла). – Вып. 12. – Тула : Изд-во ТулГу, 2013. – С. 182–186.
  3. Норкіна О. В. Характеристика критеріїв, показників та рівнів розвитку дослідницької компетентності вчителів математики / О. В. Норкіна // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред. М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Ч. 2. – С. 306–313.
  4. Норкіна О. В. Змістово-функціональна модель розвитку дослідницької компетентності вчителів математики засобами ІКТ / О. В. Норкіна // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 8 (147). – С. 45–49.
  5. Норкіна О. В. Роль авторського дистанційного спецкурсу у формуванні дослідницької компетентності вчителя математики / О. В. Норкіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. cтатей. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43, ч. 4. – С. 106–112.
  6. Норкіна О. В. Метод електронного портфоліо як засіб віртуальної самопрезентації дослідницької діяльності вчителя математики / О. В. Норкіна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. – 2015.– № 4. – С. 166–171.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове