Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Гаряча Світлана Анатоліївна

Посада: 
завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
lansvet@ukr.net
Освіта: 
Повна вища
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище імені Т.Г. Шевченка
Уманський педагогічний інститут імені П.Г. Тичини
Інститут проблем виховання Академії Педагогічних Наук України
Вчене звання, науковий ступінь: 
Кандидат педагогічних наук
Звання: 
Лицар Гуманної Педагогіки
Педагогічне звання: 
«Старший учитель»
Відзнаки: 
«Відмінник освіти України», Золотий знак «СЕРЦЕ І ЛЕБІДЬ» лауреат обласної премії ім. О.А. Захаренка
Наукові інтереси: 
Реалізація засад духовного гуманізму та етичної культури в освітньому просторі. Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції Нової української школи
Публікації: 
 1. Виховання основ етичної культури молодших школярів / С.А.Гаряча // Початкова школа. – 2010 – №3 – С. 70 – 71.
 2. Плекаємо гуманного вчителя. // Школа. – 2011. – № 8(68). – С. 18-21.
 3. Взаємодія школи з батьками у процесі виховання етичної культури молодших школярів // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – випуск 15, Книга 1. – Кам’янецьк-Подільський : видавництво ПП Зволейко Д.Г., 2011. С.-275-283.
 4. Сучасні тенденції взаємодії освітнього закладу з родинами у процесі формування основ етичної культури молодших школярів. // Педагогічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 33-36.
 5. Нові орієнтири початкової школи: Навчально-методичний посібник. – Черкаси: Видавництво Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012 – 194 с.
 6. Від майстерності до успіху. Творчі майстерні для вчителів початкових класів / [під заг. ред. С.А. Гарячої]. – Черкаси: Видавництво Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012 – 141 с.
 7. Підготовка студентів педагогічних коледжів до формування етичної культури молодшого школяра /С.А.Гаряча // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірн. наук. праць Уманського держ. пед. універс. ім. Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 40. – Ч. 2. – С. 6-12.
 8. Школа як простір істини в гуманній педагогіці О. Захаренка та Ш. Амонашвілі / Світлана Анатоліївна Гаряча // Вісник Черкаського університету. – Вип. 1 (214). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – С. 61−64. − (Серія „Педагогічні науки”).
 9. Теоретичні аспекти виховання підлітків на основі гуманістичної та авторитарної етики / С.А. Гаряча // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД.- 2013.- Вип.-17. Кн.1.- с.183-192.
 10. Нові вимоги нового часу : інформаційно-методичний посібник / [уклад. С.А.Гаряча ] . – Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2013. – 76 с.
 11. Системний підхід в освітньому процесі початкової школи в контексті тематичного проекту «Барви Сонця»/ Світлана Анатоліївна Гаряча // Наукові записки Малої академії наук України: (збірнк аукових праць). – К: ТОВ «СІТІПРІНТ». – 2013. – 520 с. – (Серія : Педагогічні науки, вип.. 3).
 12. Підготовка учителя гуманістичного світогляду/ Світлана Анатоліївна Гаряча // Традиції та інновації у педагогіці початкової школи.Випуск 4. – Сімферополь: Издательство «Оджакъ», 2013. – 252 с.
 13. Навчально-методичний комплекс «Маленькі Українці подорожують країнами Євросоюзу». Схвалено для використання у загальнооосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист ІІТЗО від 31.01.2012 р. № 14.1/12-Г-25
 14. Вода – основа життя : навчально-розвивальний посібник / Світлана Анатоліївна Гаряча. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 36 с
 15. Формування ключових компетентностей учнів загальноосвітнього навчального закладу відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів. Ключова компетентність «Вміння вчитися» : [навч.-метод. посіб.] / С.А. Гаряча. − Черкаси: Видавництво ЧОІПОПП. – Черкаси, 2014. – 65 с.
 16. Учитель як провідник культури в сучасному освітньому просторі/ С.Гаряча // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД.- 2014.- Вип.-18. Кн.1.- с.133-143.
 17. Гуманний підхід до виховання культури взаємодії молодших школярів. / С.А.Гаряча / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 764. Педагогіка та психологія. - Чернівці. Вид-во «Рута» ЧНУ - 2015 р. С.27-32.
 18. Этическая культура учителя – необходимая составляющая профессионально-личностного развития педагога / // Материалы Международной научно-практическойинтернет-конференции «Образ педагога ХХІ века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования». – Режим доступа: http://www.asou-mo.ru/
 19. Компетентнісний підхід у викладанні навчальних предметів / С.А. Гаряча // Педагогічний вісник. – 2015. - № 1. – С. 9 - 12.
 20. Гуманний підхід до виховання культури взаємодії молодших школярів. / С.А.Гаряча / Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія / зб. наук. пр. /Чернів. Нац.. ун-т ім.. Юрія Федьковича. – Чернівці. Вид во ЧНУ, 2015 р. №764. С.27-32.
 21. Шкільна оцінка – живий педагогічний процес. Матеріали VІІ міжнародного фестивалю педагогічних інновацій / [Упор. Назаренко Г.А.]. – У двох томах. Том 1. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2015. – С. 109-114.
 22. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя / С.А.Гаряча.− Medzinarodna vedecko- рraktika konferencia [«Stav, problemya perspektivy pedagogickeno studia a socialnej prace» (28-29 oktobra 2016)]. − Sladkovicovo, Slovenska republika: Vysokaskola Danubius. − C. 91-94.
 23. Оцінка лише тоді стає стимулом, коли... / С.А.Гаряча // Вічне слово. – 2016. - №1-2. – С. 6-9.
 24. Особливості оцінювання в сучасному навчально-виховному процесі / С.А.Гаряча // Педагогічний вісник. – 2016. - №2. – С16-18.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове