Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Крутенко Ольга Володимирівна

Посада: 
Доцент кафедри
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
olga_krutenko@ukr.net
Освіта: 
Черкаський педагогічний інститут ім 300-річчя возз'єднання України з Росією
Вчене звання, науковий ступінь: 
кандидат педагогічних наук
Педагогічне звання: 
учитель-методист
Відзнаки: 
Відмінник освіти України
Наукові інтереси: 
Актуалізація педагогічної спадщини О.Захаренка у контексті Нової української школи. Інтеграція гендерного підходу у системі діяльності сучасного закладу в умовах реформування освіти.
Публікації: 
  1. Формування ключових компетентностей учнів загальноосвітнього навчального закладу відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів. Ключова компетентність «Загальнокультурна компетентність» : [навч.-метод. посіб.] / О.В.Крутенко. − Черкаси: Видавництво ЧОІПОПП. – Черкаси, 2014. – 68 с. Виховна система школи у контексті викликів часу. Впровадження ідей Захаренка у навчально-виховний процес сучасної школи: посібник [авт.-уклад. Н.М.Чепурна, О.В.Крутенко]. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А. 2015. - 224 с.
  2. Розвиток ідей К.Ушинського щодо формування гуманістичних цінностей школярів у спадщині О.А.Захаренка. (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 190-й річниці від дня народження К.Д.Ушинського «Філософсько-педагогічна спадщина Костянтина Дмитровича Ушинського: нове прочитання» (м.Чернігів, 19 лютого).
  3. Проблема формування ціннісного ставлення до природа у педагогічній спадщині О.Захаренка (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури» (10-11 квітня, Рівне).
  4. Cтворення безпечного освітнього та сімейного середовища для психологічного благополуччя дітей: досвід вітчизняної педагогіки (матеріали Міжнародної науково-практичної конференціяї «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (29-30 квітня 2014року, Тернопіль).
  5. Шляхи формування сімейних цінностей у педагогічній спадщині О.А.Захаренка (матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейні цінності в контексті формування гармонійної особистості» (м.Запоріжжя, у режимі інтернет-конференції, 12-19 травня). Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp181/17Krutenko.pdf
  6. Виховна система школи у контексті викликів часу (розвиток ідей О. Захаренка сучасними педагогами) (Матеріали Шостого міжнародного фестивалю педагогічних інновацій.
  7. Педагогіка В.Сухомлинського, О.Захаренка та мудре слово Тараса Шевченка у формуванні загальнокультурної компетентності особистості / О.В.Крутенко // Педагогічний вісник. – 2015. - № 2. – С.4-6.
  8. Створення ситуації причетності та ситуації успіху як запорука розвитку підростаючої особистості (в контексті ідей О.Захаренка)» у збірник VІІ Міжнародного Фестивалю педагогічних інновацій.
  9. Авторська школа Олександра Захаренка як приклад організації учнівського самоврядування / О.В.Крутенко // Вісник Черкаського університету. – 2017. – № 1. – С. 68 – 74.
  10. Актуалізація педагогічної спадщини Олександра Захаренка у контексті Нової української школи / О.В.Крутенко // Рідна школа. – 2017. - № 7-8. – С. 17-20.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове