Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Гриценко Ольга Миколаївна

Посада: 
Методист
Робочий телефон: 
047-264-05-90
Email: 
monitoring-test@ukr.net
Освіта: 
Повна вища. Черкаський державний педагогічний інститут, математика і фізика
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, магістратура за спеціальністю "Освітні вимірювання"
Наукові інтереси: 
Організаційно-педагогічні засади застосування web-орієнтованих контрольно-діагностувальних засобів у професійній діяльності вчителя
Публікації: 
 1. Гриценко О. М. Використання програмних засобів для автоматизації тестового контролю знань учнів [Текст] / О. М. Гриценко // Absracts ІІІ International Summer School «Educational Measurements: Teaching, Research and Practice» (Foros (Crimea, Ukraine), 8 – 15 October 2011) / – Nizhyn, - 2011. - С. 30-31.
 2. Качан В. М. Використання програмного комплексу “Hot Potatoes” для створення інтерактивних дидактичних матеріалів [Текст] / В. М. Качан , О. М. Гриценко // Матеріали Міжнародної VIII(XVIII) науково-практичної конференції "Засоби і технології сучасного навчального середовища". - Кіровоград, - 2012. - С. 97-98.
 3. Гриценко В. Г. Методичні вимоги до автоматизованих засобів контролю [Текст] / В. Г. Гриценко, О. М. Гриценко // Матеріали міжнародного форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань (Київ, 1 червня 2012 р.). - Київ, - 2012. - С. 52-53.
 4. Гриценко О. М. Використання програмних засобів автоматизації виконання тестування навчальних досягнень [Текст] / О. М. Гриценко // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. - 2012. – № 3(46). - С. 402-409.
 5. Качан В. М. Створення тестів в середовищі HOT POTATOES [Текст] : Лабораторний практикум / В. М. Качан, О. М. Гриценко. - Черкаси : ЧНУ, 2013. – 75 с.
 6. Гриценко О. М. Розвиток обчислювальної культури учнів на уроках математики [Текст] / О. М. Гриценко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико- математичних дисциплін", 18-19 січня 2013 року, - Київ, - 2013. - С. 89-90.
 7. Гриценко О. М. Використання програмних засобів автоматизації виконання та опрацювання результатів тестування [Текст] / О. М. Гриценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”, 18-22 березня 2013 року, - Черкаси, - 2013. - С. 240-242.
 8. Гриценко О. М. Чинники створення якісних завдань у тестовій формі [Текст] / О. М. Гриценко // Матеріали IV міжнародної науково-методичної конференції "Освітні вимірювання-2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів", 01-05 жовтня 2013р., - Яремче, - 2013. - С. 6-8
 9. Гриценко О. М. Реформування освіти та інформатизація суспільства: основні проблеми і підходи до їх вирішення [Текст] / О. М. Гриценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь – 2013». 12 грудня 2013 р.
 10. Bodnenko T. Problems of educational measurement in higher education [Текст] / Bodnenko T., Gritsenko О. // Modern problems of education and science Budapest 2014 January 28-30
 11. Гриценко О.М. Визначення основних критеріїв якості тестових завдань формату ЗНО / О.М. Гриценко // Педагогічний вісник. – 2014. - №4. - С. 20 – 23
 12. Гриценко О.М. Напрямки використання програмних засобів навчального призначення [Текст] / О. М. Гриценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”, 17-21 березня 2014 року, - Черкаси, - 2014. – С. 147-148
 13. Гриценко О. М. Статистичне опрацювання емпіричних даних засобами електронних таблиць [Текст] / О. М. Гриценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”, 16-20 березня 2015 року, - Черкаси, - 2015. - С. 241-243
 14. Ткаченко А. Google Sites як засіб формування готовності майбутніх вчителів до застосування ІКТ у професійній діяльності [Текст] / А. Ткаченко, Л. Кулик, О. Гриценко // Наукові записки. – Випуск 8. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 196 - 201
 15. Ткаченко А. Використання Google Sites у підготовці студентів-фізиків до педагогічної діяльності [Текст] / А. Ткаченко, Л. Кулик, О. Гриценко // Матеріали II міжнародної науково-практичної Iнтернет-конференції «Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі», 15-16 жовтня 2015 року, – Кіровоград, – 2015. – С. 66 - 69
 16. Гриценко О. М. Удосконалення процесу оцінювання знань студентів педагогічних спеціальностей засобами тестового контролю [Текст] / О. М. Гриценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”, 14-20 березня 2016 року, - Черкаси, - 2016. – С. 259-261.
 17. Моніторингові дослідження в системі загальної середньої освіти: теоретико-практичні аспекти: посіб. / Н.І. Лісова, О.А. Бондаренко, О.М. Гриценко, О.В. Кулінько, Н.М. Лобенко, С.С. Тетьора, Т.А. Федоренко, – Черкаси: ЧОІПОПП, – 2016. – 261с.
 18. Регіональний моніторинг якості загальної середньої освіти на основі компетентнісного підходу (методичні рекомендації) / Н.І. Лісова, О.А. Бондаренко, О.М. Гриценко, Н.М. Лобенко, С.С. Тетьора, Т.А. Федоренко, – Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП», – 2016. – 97 с.
 19. Регіональні освітні вимірювання в системі загальної середньої освіти) / Н.І. Лісова, О.А. Бондаренко, О.М. Гриценко, Н.М. Лобенко, С.С. Тетьора,- Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП», – 2017. – 145 с.
 20. Кулик Л.О., Ткаченко А.В., Гриценко О.М. Методичні особливості підготовки майбутніх вчителів фізики та інформатики до реалізації проектної технології навчання у професійній діяльності // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Управління інформаційно-навчальним середовищем як концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти», 3-4 жовтня 2018 р., - Кам’янець-Подільський.
 21. Гриценко О.М. Використання середовища DESMOS на уроках математики. Всеукр. наук.-практ. Iнтернет-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», 16-22 березня 2020 року. Черкаси, 2020. C. 244-248.
 22. Гриценко О.М. Сто логічних задач. Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2020. 35 с.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове