Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Лабораторія-центр зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

Проректор з питань ЗНО та моніторингу якості освіти
Завідуюча лабораторії-центру ЗНО та моніторингу якості освіти

Проблема: «Науково-методичні засади розвитку освітньої аналітики та єдиного інформаційно-моніторингового  простору як чинники формування ефективної системи якості загальної середньої освіти в області».

 Основні завдання:

  • здійснення підготовки фахівців (координаторів) до проведення процедур зовнішнього оцінювання і моніторингових досліджень;
  • розроблення регіональних програм моніторингових досліджень стану системи освіти області;
  • створення регіональної системи моніторингу якості освіти на базі ІКТ відкритих систем шляхом побудови мережі освітніх порталів;
  • проведення роз’яснювальної роботи щодо цілей, процедури зовнішнього оцінювання серед батьківських громад, освітянської спільноти;
  • запровадження процедури зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень за різними напрямами;
  • дослідження освітніх проблем на замовлення регіональних органів державного управління освітою;
  • здійснення аналізу інформації за результатами моніторингових досліджень, оформлення аналітичних звітів для органів управління якістю освіти;
  • розроблення рекомендацій, пропозицій органам державного управління, вироблення аналітичних прогнозувань стосовно подальших освітніх тенденцій та напрямів розвитку освітньої сфери області;
  • оприлюднення результатів моніторингових досліджень, залучення громадськості до їх обговорення.

Науково-методична діяльність:

розробка:

1) методичних рекомендацій щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти в регіоні;

2) комплексних програмно-цільових проєктів на 2018-2020 рр.: «Розвиток регіональних освітніх вимірювань на засадах компетентнісного підходу», «Розвиток зовнішнього незалежного оцінювання в умовах державно-громадського управління та громадського самоврядування  на засадах довіри та партнерства»;

3)освітніх програм: «Використання хмарних технологій і вебтестування в системі забезпечення якості освіти», «Формування професійної компетентності сучасного вчителя», «Екстралінгвістичний аспект вивчення іноземної мови в контексті формування соціокультурної компетентності»,  «Моніторинг навчальних досягнень учнів як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти»;

4)спецкурсів і тренінгів: «Моніторинг навчальних досягнень учнів», «Компетентність як базова педагогічна категорія нових стандартів», «Тестування як метод вимірювання компетентностей учнів»; «Механізми забезпечення якості освіти та академічної доброчесності в процедурах освітніх вимірювань і оцінювання», «Система оцінювання в НУШ»;

5) майстер-класів: «Підготовка вчителя-експерта до моніторингу якості освіти в умовах упровадження інноваційних технологій», «Розвиток регіональних освітніх вимірювань у контексті компетентнісної освіти»

та забезпечення функціонування Школи управлінської  й методичної майстерності, Інтернет-школи «Навчально-методичний супровід  внутрішньої системи забезпечення якості освіти» й супроводу діяльності ініціативної творчої групи з питань розробки механізмів внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Науково-методична проблема: «Науково-методичні засади розвитку шкільної освіти на основі освітньої аналітики».

Напрями науково-методичного супроводу розвитку регіонального моніторингу якості освіти: моніторинг освітньої діяльності, науково-методичний супровід моніторингових досліджень, організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання.

 Сайт лабораторії-центру:  

ІНТЕРНЕТ-ШКОЛА  «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ» -  https://monitoringck.com.ua/

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове