Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Навчально-методичний центр психологічної служби

Завідувач навчально-методичного центру психологічної служби
Методист навчально-методичного центру психологічної служби
Методист навчально-методичного центру психологічної служби

Сайти та професійні інтернет-групи центру:

Сайт «Псі-ком'юніті Черкаси»: http://psycenter.at.ua , модератор Артеменко Т.Б. 

Сторінка НМЦПС: https://www.facebook.com/groups/1310246369325912

 Проблема, над якою працює центр: «Підвищення рівня професійної компетентності та розвиток творчого потенціалу спеціалістів психологічної служби».

 Основні завдання центру: 
 • організація професійної підготовки та сприяння професійному та особистісному розвитку спеціалістів психологічної служби;
 • забезпечення особистісно-зорієнтованого підходу в роботі освітян області;
 • профілактика негативних соціально-психологічних явищ в учнівському середовищі;
 • охорона фізичного і психічного здоров’я дітей та учнів.

Пріоритетні напрямки роботи:

 • удосконалення форм і методів підготовки і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби регіонів;
 • консультативно-методична допомога спеціалістам регіональних психологічних служб та учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку дітей і підлітків;
 • науково-методична та організаційно-консультативна допомога регіональним психологічним службам області з питань  експертизи психологічного діагностичного інструментарію;      
 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім’ях;
 • здійснення моніторингу розвитку психологічної служби, участь у формуванні регіональної освітньої політики;
 • координація наукових досліджень та методичних розробок, впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду.

 Науково-методична діяльність:  

 • консультативно-методична допомога спеціалістам регіональних психологічних служб та учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання дітей і підлітків;
 • науково-методична та організаційно-консультативна допомога регіональним психологічним службам області з питань формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактики негативних явищ.
 • науково-методичне забезпечення з питань профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, алкоголізму серед учнівської молоді, психолого-педагогічної допомоги неблагополучним сім’ям, попередження проявів бродяжництва та жебрацтва серед неповнолітніх, соціально-психологічної допомоги і реабілітації осіб з вадами фізичного і психічного розвитку, діагностики, реабілітації та психологічної підтримки дітей, що зазнали насильства;
 • участь у експертизі діяльності державних і недержавних психологічних служб регіонів;
 • здійснення моніторингу розвитку психологічної служби, участь у формуванні регіональної освітньої політики;
 • ведення банку даних та розгортання єдиної інформаційної системи психологічної служби;
 • координація наукових досліджень та методичних розробок, впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду;
 • організація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів;
 • сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби;
 • удосконалення форм і методів підготовки і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби регіонів;
 • проведення курсів, семінарів, тренінгів для соціальних педагогів, практичних психологів, педагогів, керівників навчальних закладів;
 • участь у роботі атестаційних комісій при атестації соціальних педагогів та практичних психологів закладів освіти.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове