Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Литвин Інна Миколаївна

Посада: 
Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти
Робочий телефон: 
047-264-05-90
Email: 
inkint@ukr.net
Освіта: 
Повна вища. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Вчене звання, науковий ступінь: 
кандидат педагогічних наук
Наукові інтереси: 
науково-методичне забезпечення інклюзивного та інтегрованого навчання. Організація робота з дітьми з особливими освітніми потребами
Публікації: 
 1. Литвин І.М. Фасилітація як професійно-важлива якість у роботі соціального педагога з дітьми з особливими освітніми потребами / Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: [монографія] / колектив авторів; відп.ред. Г.В.Давиденко. – Вінниця, 2016. – 242 с.
 2. Програма з розвитку мовлення для учнів підготовчого, 1-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей / [упоряд.: І.Горьова, І.Литвин, Т.Сахно, О.Чапенко]. – Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2016. – 54 с.
 3. Литвин І. Соціально-психологічний театр як засіб корекційно-розвивальної роботи з особливими дітьми / І.Литвин // Дитина з особливими потребами. – 2016. – № 9(21). - С. 24-30.
 4. «З Україною в серці»: збірка конспектів уроків для учнів з вадами інтелектуального розвитку [керівник проекту Н.М.Чепурна; автор-укладач І.М.Литвин]. – Черкаси: КНЗ ««ЧОІПОПП ЧОР», 2016. – 76 с.
 5. Литвин І.М. Особливості організації та змісту навчально-виховного процесу з інклюзивного і спеціального навчання дітей з особливими освітніми потребами / І.М.Литвин // Педагогічний вісник. – 2016. – № 3(85). – С.15-19.
 6. Литвин І.М. Роль педагога-фасилітатора у гуманізації ціннісно-смислової сфери особистості з особливими освітніми потребами / І.М.Литвин // Педагогічний вісник. – 2016. – № 4(86). – С.10-12.
 7. Литвин І.М. Фасилітативні уміння як основа організації психолого-педагогічної роботи у системі інклюзивного навчання: науково-методичний посібник / І.М.Литвин, Л.П. Козюра. – Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2016. - 136 с.
 8. Литвин І.М. Використання інформаційних технологій у роботі вчителя-логопеда дошкільного закладу / І.М.Литвин, С.В.Янішевська. - Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2016. - 10 с.
 9. Навчальна програма курсу «Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі»/ І.М. Литвин. – Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2017. - 14 с.
 10. Психолого-педагогічні засади діяльності асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання / І.М.Литвин // Педагогічний вісник. – 2017. – № 3. – С.14-19.
 11. Національно-патріотичне виховання в логопедичній роботі дошкільного закладу: науково-методичний посібник / І.М. Литвин, Г.В. Нікішенко. – Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2017. - 77 с.
 12. Система Нумікон як одна з ефективних методик навчання математики дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: [збірник "Міжнародний Фестиваль педагогічний інновацій», упор. Г.А.Назаренко] / О.С. Галак, І.М. Литвин, Н.Г. Осіпчук. - Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2017. - С. 125.
 13. Литвин І.М. Навчання дітей із синдромом Дауна через систему Нумікон / Вісник Всеукраїнська науково-практична конференції «Інклюзивна освіта:теорія, методика, практика» (29 березня 2018 р.) / [гол.ред. Демченко І.І.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 167с.
 14. Литвин И.Н. Адаптивная физическая активность как средство повышения уровня социализации детей с особыми образовательными потребностями / XIV Международная научная конференция «Современная наука, бизнес и образование» (03-05 июля 2018 г.) / [гол.ред. Тодор Радев.]. – Болгария, 2018. – 418 с.
 15. Литвин І.М. Вплив саногенного мислення на педагогічну діяльність соціального педагога / Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «Актуальність дослідження в соціальній сфері» (м.Одеса, 19 листопада 2018 року) / гол.ред. В.В.Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренкл М.О., 2018. – 247 с.
 16. Литвин І.М. Підготовка компетентних фахівців для психолого-педагогічного та соціального супроводу осіб, інклюзованих в освітнє середовище / Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології: [Монографія] / Колектив авторів; відпр.ред. Г.В.Давиденко. – Вінниця, 2018. – 200 с.
 17. Литвин І.М. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в контексті сучасної державної політики методичні рекомендації / Педагогічний вісник, №3. – 2019.
 18. Литвин І.М. Міжвідомча співпраця в організації інклюзивного навчання. Соціально-педагогічне партнерство як фактор забезпечення якості освіти дітей з порушеннями зору: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 05-07 червня 2019 р., м.Теребовля.
 19. Литвин І.М. Співпраця освітнього закладу та батьків дітей, які мають особливі освітні потреби тези / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи в роботі психолога», - м.Cуми, - 5 червня, 2019.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове