Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Литвин Інна Миколаївна

Посада: 
Доцент кафедри
Робочий телефон: 
047-264-05-90
Email: 
inkint@ukr.net
Освіта: 
Повна вища. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Вчене звання, науковий ступінь: 
кандидат педагогічних наук
Наукові інтереси: 
патопсихологія, практична психологія
Публікації: 
 1. Литвин І. Творчість як одна із педагогічних умов фасилітативної діяльності соціального педагога / І. Литвин // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки. – Черкаси, 2014. – № 24 (317). – С. 63–66.
 2. Литвин І. Фасилітуюча взаємодія соціального педагога з учнями щодо попередження насилля / І. Литвин // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. О. Кікінеджі. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – С. 675–677.
 3. Упровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами / І.Литвин // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ніжин :Вид-во НДУ ім.М. Гоголя, 2016. – С. 99-102.
 4. Литвин И.М. Внедрение социально-педагогических условий развития умений фасилитации социального педагога в профессиональной деятельности / И.Литвин // Modern peculiarities of the identity formation and social adaptation in conditions of the liberal values crisis: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXVII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences. – London, 2016. – P. 18-21.
 5. Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами: стан упровадження в Черкаській області / укладач Литвин І.М., методист лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР». – Черкаси, 2016.- 178 с.
 6. Литвин І.М. Упровадження фасилітативних умінь педагога як успішний чинник інклюзивної освіти / Литвин І.М. // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії [зб. тез. доп. / редкол.: В.В.Засенко, А.А.Колупаєва, Н.І.Лазаренко, З.П.Ленів]. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – 416 с.
 7. Литвин І.М. Фасилітація як професійно-важлива якість у роботі соціального педагога з дітьми з особливими освітніми потребами / Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: [монографія] / колектив авторів; відп.ред. Г.В.Давиденко. – Вінниця, 2016. – 242 с.
 8. Литвин И.М. Школа успешной личности как путь развития инновационного учебного заведения / И.Литвин // Issues of formation of proper assessment criteria in relation to knowledge and behaviour of individuals at various stages of their lives: materials digest of International Research and Practice Conference. – London, 2017.
 9. Литвин І.М. Інноваційні форми взаємодії у роботі вчителя-логопеда з батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами / І. Литвин // Сучасна наука і освіта: нові реалії і нові рішення: зб. наук. пр./ за заг.ред. С.П.Архипової. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – 380 с.
 10. Литвин І.М. Акмеологічні засади психологічного супроводу у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / І.М. Литвин // Інноваційні технології в роботі практичного психолога: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми: ОІПОПП, 2017.
 11. Навчальна програма курсу «Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі»/ І.М. Литвин. – Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2017. - 14 с.
 12. Психолого-педагогічні засади діяльності асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання / І.М.Литвин // Педагогічний вісник. – 2017. – № 3. – С.14-19.
 13. Національно-патріотичне виховання в логопедичній роботі дошкільного закладу: науково-методичний посібник / І.М. Литвин, Г.В. Нікішенко. – Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2017. - 77 с.
 14. Система Нумікон як одна з ефективних методик навчання математики дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: [збірник "Міжнародний Фестиваль педагогічний інновацій», упор. Г.А.Назаренко] / О.С. Галак, І.М. Литвин, Н.Г. Осіпчук. - Черкаси: КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2017. - С. 125.
 15. Литвин І.М. Навчання дітей із синдромом Дауна через систему Нумікон / Вісник Всеукраїнська науково-практична конференції «Інклюзивна освіта:теорія, методика, практика» (29 березня 2018 р.) / [гол.ред. Демченко І.І.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 167с.
 16. Литвин И.Н. Адаптивная физическая активность как средство повышения уровня социализации детей с особыми образовательными потребностями / XIV Международная научная конференция «Современная наука, бизнес и образование» (03-05 июля 2018 г.) / [гол.ред. Тодор Радев.]. – Болгария, 2018. – 418 с.
 17. Литвин І.М. Вплив саногенного мислення на педагогічну діяльність соціального педагога / Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «Актуальність дослідження в соціальній сфері» (м.Одеса, 19 листопада 2018 року) / гол.ред. В.В.Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренкл М.О., 2018. – 247 с.
 18. Литвин І.М. Підготовка компетентних фахівців для психолого-педагогічного та соціального супроводу осіб, інклюзованих в освітнє середовище / Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології: [Монографія] / Колектив авторів; відпр.ред. Г.В.Давиденко. – Вінниця, 2018. – 200 с.
 19. Литвин І.М. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в контексті сучасної державної політики методичні рекомендації / Педагогічний вісник, №3. – 2019.
 20. Литвин І.М. Міжвідомча співпраця в організації інклюзивного навчання. Соціально-педагогічне партнерство як фактор забезпечення якості освіти дітей з порушеннями зору: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 05-07 червня 2019 р., м.Теребовля.
 21. Литвин І.М. Співпраця освітнього закладу та батьків дітей, які мають особливі освітні потреби тези / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи в роботі психолога», - м.Cуми, - 5 червня, 2019.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове