Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Науково-педагогічні проекти (всеукраїнський рівень)

Науково-педагогічні проекти (всеукраїнський рівень): 4 теми проектів, у яких беруть участь 12 навчальних закладів області та 2 творчі групи

№ п/п

Тема

Базові навчальні заклади (кількість ЗНЗ у пілотних областях), координатор регіональних навчальних закладів післядипломноїпедагогічної освіти

Науковий керівник, конт. тел.,

Координатор ІМЗО, конт. тел.,

 

Наказ, яким затверджено експеримент,

строки

впровадження

Очікувані результати

1.

Компетентнісний підхід до вивчення предметів філологічного циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійне вирішення саморозвитку вчителя як методичної складової педагогічної освіти

Творча група учителів області із української мови і літератури

Січкар С.І., зав. лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»;

Ющенко Л.О., лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР».

 

 

 

Творча група учителів області із зарубіжної літератури

Юрчак В.А., методист лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР».

 

Таранік-Ткачук К.В., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНУ, к.п.н.

 

 

Бережна Таміла Іванівна, старший науковий співробітник відділу дослідження підготовки вчителів ІМЗО МОНУ, к.п.н.

Наказ МОН України від 04.03.2016 № 215 «Про проведення всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп»,

2016-2020 рр.

 – постійний супровід неперервного зростання вчителя-практика, який не тільки навчає школярів, а й сам активно та систематично працює над власним професійним зростанням;

 – цільовий розвиток компетентності та професіоналізму вчителя, формування індивідуального стилю роботи;

 – уміння переорієнтовуватися в нових життєвих умовах, навчати неперервно поповнювати свої знання та вміння, приділяти особливу увагу навчальному змісту й методикам, які формують в учнів компетенції, необхідні для життєвого та професійного вибору;

 – видання: навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, статей з обраної теми.

 

2.

Науково-методичний проект «Школа Майбутнього»

1. Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Черкаської районної ради (директор І.А.Грищенко);

2. Червонослобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Черкаської районної ради (дир. А.О.Самохотов);

3. Канівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Канівської міської ради (дир. Р.А.Чалабієв);

4. Шполянський НВК  "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей" Шполянської районної ради (дир. І.Г.Каракаш);

5. Навчально-виховний комплекс "ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-колегіум" Смілянської міської ради (дир. Т.А.Карло);

6. Смілянський природничо-математичний ліцей Смілянської міської ради (дир. С.А.Гнідая);

7. Смілянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім. В.Т. Сенатора" Смілянської міської ради (дир. О.О.Дзевульська);

8. Черкаська гімназія №9 ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради (дир. І.В.Топчій);

9. Перша міська гімназія м.Черкаси (дир. С.І. Саєнко);

10.Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради  (дир. Д.В.Бунякін);

11. Канівська гімназія ім.. Франка Канівської міської ради (дир. О.Г.Ліворук);

12. Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №28 імені Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради (дир. Т.А.Скорик);

 

Науковий керівник

В.М. Мадзігон, дійсний член НАПН України,

доктор пед. наук, професор.

Координатор ІМЗО –

Кіян О.І., старший науковий співробітник відділу дослідження підготовки вчителів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», канд.. пед.. наук

Координатор:

Крутенко Ольга Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, канд. пед. наук

 

Наказ МОН України № 216 від 04.03.2016.

Строки запровадження 2016-2020 роки

- Створення педагогічних умов для повноцінного та гармонійного

фізичного, розумового та духовного розвитку особистості, забезпечення

виховання здорової людини на основі сучасних антропологічних знань,

способів медико-психологічного захисту вихованців;

–– розроблення та апробування структури освітньо-інформаційного

середовища, як системи безперервної освіти, що охоплює такі ланки:

центр сім’ї та раннього дитинства, ДНЗ – передпочаткову, початкову,

основну та старшу ланки. Особливість цієї структури зумовлена різними видами диференціації навчально-виховної діяльності зі застосуванням

традиційних та нетрадиційних форм і методів навчання;

–– створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень

науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій та інших сучасних засобів навчання на електронних носіях;

–– забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного та

фізичного благополуччя, що сприяє співтворчості, співпраці і розвитку

різнобічної активної самостійної діяльності учнів.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове