Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Науково-педагогічні проекти (всеукраїнський рівень)

Науково-педагогічні проекти (всеукраїнський рівень): 4 теми проектів, у яких беруть участь 16 навчальних закладів області та 2 творчі групи

№ п/п

Тема

Базові навчальні заклади (кількість ЗНЗ у пілотних областях), координатор регіональних навчальних закладів післядипломноїпедагогічної освіти

Науковий керівник, конт. тел.,

Координатор ІМЗО, конт. тел.,

 

Наказ, яким затверджено експеримент,

строки

впровадження

Очікувані результати

1.

«Створення науково-методичних засад формування в дітей навчально-дослідницьких умінь»

 

1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №22 Жайворонок» Черкаської міської ради, Черкаської області,

завідувач

Литовченко Наталія Володимирівна

тел. (0472) 733623,

тел. (0472) 733729

 

2. Дошкільний навчальний заклад №23 «Чипполіно» (ясла-садок комбінованого типу) Смілянської міської ради Черкаської області,

завідувач

Коваленко Алла Сергіївна

тел. (04733) 4-20-21

 

3. Черкаська гімназія № 9 імені О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області,

Директор гімназії:

Топчій Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук,

конт. тел.

067-470-22-88;

 

4. Смілянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 Смілянської міської ради Черкаської області,

Директор школи:

Остапенко Валентина Павлівна,

конт. тел.

(04733) 4-21-21

 

 

Чернецька Т.І.- завідувач відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України»,

к.п. н., доцент

тел. (044) 289-82-11

Координатори: Андрющенко Т.К.- завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», д. п. н.

тел. (0472) 64-95-22

Гаряча С.А., завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», кандидат педагогічних наук;

Добровольська Л. Н., завідувач відділу початкової освіти КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР».

Наказ МОН України

від 18.04.2012

№ 476,

2012−2017 рр.

 

Cтворення моделі формування у дітей навчально-дослідницьких умінь з використанням засобів інформаційно-освітнього простору Малої академії наук України та з дотриманням принципу наступності між дошкільною, початковою  та середньою ланками освіти;

розробка дидактичних матеріалів для наповнення і функціонування інформаційно-освітнього простору Малої академії наук України;

розробка авторських програм, навчально-розвивальних посібників, методичних рекомендацій для системної організації навчально-дослідницької діяльності дітей дошкільного, молодшого шкільного і підліткового віку;

забезпечення системи підвищення фахового рівня педагогів з проблеми формування у дітей навчально-дослідницьких умінь з використанням засобів інформаційно-освітнього простору Малої академії наук України;

розробка та апробація методики здійснення наступності між ланками освіти у процесі формування  у дітей навчально-дослідницьких умінь.

2.

Компетентнісний підхід до вивчення предметів філологічного циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійне вирішення саморозвитку вчителя як методичної складової педагогічної освіти

Творча група учителів області із української мови і літератури

Січкар С.І., зав. лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»;

Ющенко Л.О., лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР».

 

 

 

Творча група учителів області із зарубіжної літератури

Юрчак В.А., методист лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР».

 

Таранік-Ткачук К.В., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНУ, к.п.н.

 

 

Бережна Таміла Іванівна, старший науковий співробітник відділу дослідження підготовки вчителів ІМЗО МОНУ, к.п.н.

Наказ МОН України від 04.03.2016 № 215 «Про проведення всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп»,

2016-2020 рр.

 – постійний супровід неперервного зростання вчителя-практика, який не тільки навчає школярів, а й сам активно та систематично працює над власним професійним зростанням;

 – цільовий розвиток компетентності та професіоналізму вчителя, формування індивідуального стилю роботи;

 – уміння переорієнтовуватися в нових життєвих умовах, навчати неперервно поповнювати свої знання та вміння, приділяти особливу увагу навчальному змісту й методикам, які формують в учнів компетенції, необхідні для життєвого та професійного вибору;

 – видання: навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, статей з обраної теми.

 

3.

Науково-методичний проект «Школа Майбутнього»

1. Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Черкаської районної ради (директор І.А.Грищенко);

2. Червонослобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Черкаської районної ради (дир. А.О.Самохотов);

3. Канівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Канівської міської ради (дир. Р.А.Чалабієв);

4. Шполянський НВК  "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей" Шполянської районної ради (дир. І.Г.Каракаш);

5. Навчально-виховний комплекс "ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-колегіум" Смілянської міської ради (дир. Т.А.Карло);

6. Смілянський природничо-математичний ліцей Смілянської міської ради (дир. С.А.Гнідая);

7. Смілянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім. В.Т. Сенатора" Смілянської міської ради (дир. О.О.Дзевульська);

8. Черкаська гімназія №9 ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради (дир. І.В.Топчій);

9. Перша міська гімназія м.Черкаси (дир. С.І. Саєнко);

10.Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради  (дир. Д.В.Бунякін);

11. Канівська гімназія ім.. Франка Канівської міської ради (дир. О.Г.Ліворук);

12. Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №28 імені Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради (дир. Т.А.Скорик);

 

Науковий керівник

В.М. Мадзігон, дійсний член НАПН України,

доктор пед. наук, професор.

Координатор ІМЗО –

Кіян О.І., старший науковий співробітник відділу дослідження підготовки вчителів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», канд.. пед.. наук

Координатор:

Крутенко Ольга Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, канд. пед. наук

 

Наказ МОН України № 216 від 04.03.2016.

Строки запровадження 2016-2020 роки

- Створення педагогічних умов для повноцінного та гармонійного

фізичного, розумового та духовного розвитку особистості, забезпечення

виховання здорової людини на основі сучасних антропологічних знань,

способів медико-психологічного захисту вихованців;

–– розроблення та апробування структури освітньо-інформаційного

середовища, як системи безперервної освіти, що охоплює такі ланки:

центр сім’ї та раннього дитинства, ДНЗ – передпочаткову, початкову,

основну та старшу ланки. Особливість цієї структури зумовлена різними видами диференціації навчально-виховної діяльності зі застосуванням

традиційних та нетрадиційних форм і методів навчання;

–– створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень

науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій та інших сучасних засобів навчання на електронних носіях;

–– забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного та

фізичного благополуччя, що сприяє співтворчості, співпраці і розвитку

різнобічної активної самостійної діяльності учнів.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове