Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Лісова Наталія Іванівна

Посада: 
Доцент кафедри
Робочий телефон: 
047-264-05-90
Email: 
monitoring-test@ukr.net
Освіта: 
Повна вища. Черкаський державний педагогічний інститут, українська мова і література
Вчене звання, науковий ступінь: 
кандидат педагогічних наук
Педагогічне звання: 
учитель-методист
Відзнаки: 
Відмінник народної освіти, медаль «А. С. Макаренка»
Наукові інтереси: 
Створення моделі моніторингу якості освіти в регіоні. Науково-методичний та психологічний супровід упровадження ЗНО і моніторингу якості освіти в регіоні. Розвиток психолого-педагогічної компетентності молодих учителів. Державно-громадське управління
Публікації: 
 1. Лісова Н.І. Комплексний програмно-цільовий проект «Основні напрями моніторингових досліджень у системі загальної середньої освіти Черкаської області» на 2007 – 2010 р.р. – 38 с.
 2. Лісова Н.І. Формуємо особистість / Н.І.Лісова // Вічне слово. – 2013. - № 3-4. – С.21-26.
 3. Лісова Н. І. Регіональний моніторинг якості освіти: окремі аспекти досвіду становлення та розвитку / Н. І. Лісова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2014. - № 3 (296). – с. 77-81.
 4. Лісова Н.І. Вимірювання якості в системі загальної середньої освіти / Н.І.Лісова // Нова педагогічна думка. – 2014. - № 3 (79). – с.190-193.
 5. Лісова Н.І. Формування учня як особистості // Матеріали Y Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі (у режимі інтернет-конференції) [Електронний ресурс].
 6. Лисовая Н.И. Воспитание человека как личности в контексте новой редакции Государственного стандарта / Н. И. Лисовая // Внешкольник [Электронный вариант]. – Режим доступу: http://www.vneshkolnik.su/contest/konference/.
 7. Теория и практика введения ФГОС: внеурочная деятельность. Материалы І Всероссийской заочной научно-практической конференции. 27 февраля 2014 г. / Под ред.. М.Н. Поволяевой, И.Н. Поповой. – Москва: Новое образование, 2014. – с.14-19.
 8. Лисовая Н.И., Лобенко Н.Н. Модель формирования доверия в современной школе / Н.И. Лисовая, Н.Н. Лобенко // Материалы Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ по педагогике (15.11.2013 – 10.02.2014). Секция конкурса: Подготовка обучающихся к выбору и педагогическое сопровождение в процессе выбора. Режим доступу: http://192.168.0.12:2000/sbornik_MNS.doc.
 9. Навчально-методичний комплекс «Уроки довіри в сучасній школі» (на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти) / Під заг. ред. Лісової Н.І. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014.
 10. Уроки довіри в сучасній школі: навчально-методичний посібник (концепція, програми, методичні рекомендації) для вчителів початкової школи /За заг. ред. Лісової Н.І. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 210 с.
 11. Уроки довіри в сучасній школі: навчально-методичний посібник для вчителів підготовчих класів початкової школи (вихователів старших груп дошкільних навчальних закладів) / За заг. ред. Лісової Н.І. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 238 с.
 12. Уроки довіри в сучасній школі: навчально-методичний посібник для вчителів початкової школи (1-2 класи) / За заг. ред. Лісової Н.І. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 224 с.
 13. Уроки довіри в сучасній школі: навчально-методичний посібник для вчителів початкової школи (3-4 класи) / За заг. ред. Лісової Н.І. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 240 с. Лісова Н.І. Державно-громадське управління загальною середньою освітою в історичній ретроспективі : трансформаційні процеси / Н.І. Лісова // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2016. – № 5 (296). – С. 79–87. – (Серія «Педагогічні науки»)
 14. Лісова Н.І. Принципи управління загальною середньою освітою відділу освіти в умовах малих міст України / Н. Лісова // East European Scientific Jornal (Warsaw, Poland), #11, 2016. – P. 93-97
 15. Лісова Н.І. Механізми реалізації освітньої політики в малих містах України Польща / Н. Лісова // East European Scientific Jornal (Warsaw, Poland), #12, 2016. – P. 10-15
 16. Лісова Н.І., Фещенко О.В. Зовнішнє незалежне оцінювання якості загальної середньої освіти в умовах державно-громадського управління Польща / Н. Лісова, О. Фещенко // East European Scientific Jornal (Warsaw, Poland), #11, 2016. – P. 89-93
 17. Лісова Н.І. Соціальне партнерство як основа державно-громадського управління ЗСО / Н. Лісова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 54. – с.183-191

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове