Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Відбувся семінар «Сучасні підходи до навчання предметів природничо-математичного циклу»

Вимога оволодіння учнями знаннями та практичними навичками  актуальна для сучасного інформаційного суспільства. У освітньому процесі потрібно цінувати те, що сприяє розвитку суміжних дисциплін і практичної діяльності. Дане твердження було предметом обговорення у ході проведення семінару методистів природничо-математичного циклу методичних служб «Сучасні підходи до навчання предметів природничо-математичного циклу», який відбувся 24 квітня 2019 року на базі КНЗ  «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти  педагогічних працівників Черкаської обласної ради». Семінар організовано та проведено методистами інституту спільно з освітянами Черкаської області.

Методисти наголосили на важливості розгляду даного питання в умовах сьогодення, коли загальний обсяг інформації, яку потрібно засвоїти невпинно зростає, а обсяг часу на її обміркування та осмислення зменшується.

Творче використання потенціалу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення педагогічних, виховних та освітніх завдань в даний час є актуальним завданням сфери освіти. Вже неможливо ізолювати дітей від сучасних засобів зв'язку (смартфонів, планшетів і т.д.). Завдання педагога показати, як можна використовувати гаджети в освітніх цілях, пробудити інтерес до їх застосування в якості джерела корисної інформації, навчити оцінювати і відбирати джерела інформації за різними ознаками: достовірності, доступності, достатності та повноти інформації, швидкості відгуку і т.д. Ці та інші навички роботи з інформацією є ключовими в нашому швидкоплинному світі і входять в поняття інформаційної культури сучасної людини. Методисти лабораторії природничо-математичних дисциплін і члени обласної творчої групи методистів методичних служб провели «Освітній квест» із застосуванням QR-кодів. Квест, який є втіленням описаної ідеї, поєднав у собі динаміку і вдумливість, інтерес і уважність, вміння працювати в команді і вносити свій вклад в загальну справу; націлений на розвиток толерантності, допитливості, активності, ввічливості, акуратності, уваги і мислення; а також на розширення кругозору і формування інформаційної культури.

Для якісного навчання, виховання і розвитку учня, потрібні універсальні знання з дидактики, бо саме вона розкриває найзагальніші усталені залежності між умовами та результатами навчання. Знаючи дидактику, легше орієнтуватися в методиці, обирати стратегію навчання, готувати урок з кожного предмета. Волошенко О.В., доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту,  розкрила питання сучасної дидактики «У пошуках розв’язання проблеми» .

Піднесення престижу навчання завжди було і залишається актуальним для школи. Завдання учителя – показати учням, що знання, якими б вони не були абстрактними, мають своїм корінням практичну діяльність. Будь-яка  теорія, рано чи пізно, знаходить застосування у практиці, що й було показано під час проведення Круглого стола. Питання виховання природничо-математичної грамотності школярів розглянули у своїх виступах методисти (Бабич О.В., методист Городищенського РМК.; Олексієнко В.П., методист Золотоніського РМК ; Запара О.Г., методист Лисянського РМК) , які окреслили шляхи підвищення рівня та якості шкільної природничо-математичної освіти області.

Крижанівський В.В., завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін, ознайомив учасників семінару з компетентнісно орієнтованими завданнями на уроках географії. Зауважив, що підготовка компетентного учня, здатного розв’язувати проблеми різного рівня складності на основі сформованих знань, умінь та науково-ціннісних установок, є провідною метою компетентнісного навчання географії. Одним із перспективних шляхів запровадження такого навчання є застосування компетентнісно-орієнтованих завдань. Якщо компетентність визначається спроможністю школярів застосовувати предметні знання, вміння й навички та науково-ціннісні установки у практичній діяльності та повсякденному житті, то компетентнісно-орієнтовані завдання – головний засіб формування предметної компетентності школярів і перевірки та оцінювання рівня сформованості предметної географічної компетентності.

Даниленко Л.І., методист  лабораторії природничо-математичних дисциплін, зупинилась на проблемі розробки  інтегративних завдань з предметів природничого циклу у контексті синхроністичної таблиці, продемонструвавши елементи методики і техніки проведення. Також запропонувала учасникам виконати  креативні завдання, які спонукали до розвитку мислення.

Учасники заходу відзначили високий рівень організації та проведення семінару .

Матеріали семінару можна завантажити на сайті завідувача лабораторії природничо-математичних дисциплін Володимира Крижанівського (https://valdymar.webnode.com.ua/).

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове