Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Особливості професійно-педагогічної самореалізації викладачів засобами ІКТ у міжкурсовий період

У статті розглянуто проблему професійно-педагогічної самореалізації викладачів у закладах післядипломної педагогічної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Обґрунтовано актуальність створення й упровадження в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти дистанційного спецкурсу «Особливості професійно-педагогічної самореалізації викладача засобами ІКТ у міжкурсовий період». На основі аналізу наукових праць, синтезу навчально-методичних ідей, узагальнення власного досвіду педагогічної роботи представлено орієнтовний тематичний план спецкурсу. Описано змістове наповнення змістових модулів дистанційного спецкурсу. Наголошено, що ефективність упровадження й використання в освітній практиці закладів післядипломної педагогічної освіти дистанційного спецкурсу залежить від рівня фахової освіти та ІК-компетентності викладачів. Акцентовано увагу на поєднанні теоретичних, практико спрямованих завдань, а також завдань, які мають творчо-креативний характер. Зазначено, що дистанційний спецкурс містить не лише теоретико-практичний зміст, але питання для самостійного вивчення та осмислення. Значну увагу під час опанування дистанційного спецкурсу приділено індивідуальній самостійній роботі викладачів. Обґрунтовано ідею про те, що ефективність упровадження дистанційного спецкурсу буде залежати від рівня початкових знань, який передбачає володіння викладачами базовими знаннями з основ комп’ютерної грамотності, наявність доступу до мережі Інтернет і необхідного технічного забезпечення. Робота має міждисциплінарний характер, тому написана на перетині проблемних сфер педагогіки, психології, філософії, інформатики. Такий досвід буде цікавим для фахівців у галузі професійної освіти та інформатизації.
Тип ресурсу: 
наукова стаття
Автор(и): 
Степанова Н.М., Ніколаєску І.О., Михальчук О.О.
Аудиторія: 
методисти та учителі
Кількість сторінок: 
14
Рік видання: 
2018
Файли: 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове