Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Загальні відомості

Інститут організований розпорядженням Представника Президента України у Черкаській області 8 червня 1999 року  № 179. З 1954 року до 15 серпня 1994 року він функціонував як Черкаський обласний інститут удосконалення вчителів. На підставі рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії Міністерства освіти України від 30 червня 1994 року № 12 заклад атестовано за ІІІ рівнем  акредитації і змінено назву на Черкаський обласний  інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. Розпорядженням голови Черкаської обласної ради № 258-р від 26.10.2015 та зміною статуту (зареєстрований 17.11.2015) з 25.11.2015 установа змінила назву на комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (КНЗ «ЧОІПОПП Черкаської обласної ради»).

Інститут діє відповідно до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538) та Статуту, затвердженого Черкаською обласною радою (розпорядження голови обласної ради від 02.02.2016 № 23-р). Керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про мови України», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України.

Інститут співпрацює з Міністерством освіти і науки України,  Інститутом модернізації змісту освіти МОН України, управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації та іншими установами і відомствами щодо питань освіти дорослих.

Ліцензований обсяг прийому слухачів на рік становить 4000 (чотири тисячі) осіб (відповідно до рішення ДАК від 24 листопада 2011 року протокол № 91).

Форма власності – комунальна.

Адреса інституту: вул.Бидгощська, 38/1, м.Черкаси, 18003

Тел./факс (0472) 64 21 78

webhttp://oipopp.ed-sp.net;

е-mail:oipopp [at] ukr.net

Головною метою діяльності інституту є наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти Черкаської області, підвищення кваліфікації керівних кадрів і педагогічних працівників освіти, здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і практичних досліджень у галузі освіти, їх впровадження у практику освітньої системи.

 

Головними напрямами діяльності інституту є:

– створення умов для післядипломної освіти спеціалістів системи освіти Черкаської області;

-спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок;

-підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівних та методичних кадрів галузі освіти та фахівців інших соціальних галузей, резерву управлінських кадрів Черкаської області;

-спеціалізація – профільна спеціалізована освітньо-професійна чи освітньо-наукова підготовка здобувачів післядипломної освіти, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості в межах спеціальності;

-стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності;

-науково-методичний супровід розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти;

-здійснення на базі навчальних закладів та установ соціальної сфери фундаментальних і прикладних досліджень, упровадження їх результатів у практику роботи;

-надання освітніх послуг, консультацій за замовленням закладів та установ соціальної сфери різних типів і форм власності, місцевих органів управління, методичних та інших установ, фізичних осіб; проведення експертизи якості навчання й управління навчальними закладами різних рівнів і типів, функціонування соціальних установ;

-координація діяльності та надання науково-методичної  і практичної допомоги районним (міським) методичним службам Черкаської області;

-міжнародна діяльність у соціальній сфері з метою вивчення та впровадження кращого досвіду для задоволення освітніх та інших соціальних потреб для населення, пропаганда та поширення здобутків соціальних галузей Черкаської області на міжнародному рівні.

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове