Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

ВІДБУДЕТЬСЯ ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ»

Шановні колеги!

 

Повідомляємо, що відповідно до річного плану роботи КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», у лютому 2020 року на Черкаському освітянському порталі (сайт КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР») відбудеться обласна науково-практична інтернет-конференція «Інформаційна грамотність як важлива складова модернізації системи освіти»

Мета конференції: об’єднати зусилля освітян у визначенні основних аспектів розвитку інформаційно-цифрової грамотності у їх світоглядному та інструментально-технологічному вимірах; презентувати та поширити кращий досвід щодо формування інформаційно-цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу; визначити потенціал освіти як ресурсу розвитку інформаційного суспільства.

    До участі у конференції запрошуються науковці, освітяни, експерти, аспіранти та інші зацікавлені особи.

    Тематика конференції охоплює такі напрями (але не обмежується ними):

  1. Цифрова компетентність учасників освітнього процесу.
  2. Сучасні технології масмедіа в освіті.
  3. Інформатизація освіти та інформаційний освітній простір: управлінський і науково-методичний аспекти.
  4. Технічні інноваційні рішення для інформатизації освіти.
  5. Дидактичні основи організації та проведення різних форм навчальних занять з використанням ікт (інтерактивні лекції, очно-заочні курси, webinar, Іnternet-конференції тощо).
  6. Роль сучасних цифрових технологій у забезпеченні якості освіти.
  7. Мобільне навчання як сучасна технологія в освіті.
  8. Гейміфікація: досвід і шляхи розвитку. 
  9. Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку онлайн освіти в епоху глобалізації.

Статті та заявки (додаток 1) для участі в інтернет-конференції просимо надсилати до 29 лютого 2020 року на адресу: zoyumu@gmail.com.

Матеріали інтернет-конференції будуть розміщені 16 березня  2020 року на сайті КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» http://oipopp.ed-sp.net (у розділі «Конференції, семінари», підрозділі «Інформація про результати проведення Інтернет-заходів»). Крім цього, планується випуск електронної збірки матеріалів Інтернет-конференції.

Учасники інтернет-конференції, статті яких будуть розміщені на сайті, отримають сертифікат (3 години, 0,1 кредиту ЄКТС ).

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал –1,5,  всі поля – 2 см, редактор Word 97-2003. 

На першому рядку у правому куті – ініціали та прізвище автора, посада та місце роботи (напівжирними літерами). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок  курсивом – анотація (3-4 рядки) українською мовою. Через півтора рядка – основний текст статті. Після тексту статті обов’язково подається список використаних джерел. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [3, с. 136], де перша цифра – порядок джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Загальний обсяг статті 5–8 сторінок.

Текст доповіді супроводжується анотацією робочою мовою конференції до 50 слів.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право редагувати і не друкувати ті статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

Відповідальна особа: Зоря Юлія Миколаївна, завідувач навчально-тренінгового центру STEM-освіти, номер моб. тел.: 067-117-04-64.

 

 

 

З повагою

         Ректор інституту                                                             Н. М. Чепурна

 

 

 

 

Зоря Ю. М. 

067-117-04-64

ДОДАТОК 1

 

З А Я В К А

на участь вобласній науково-практичній інтернет-конференції

«Інформаційна грамотність як важлива складова модернізації системи освіти»

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника

 

2. Науковий ступінь

 

3. Учене звання

 

4. Посада, місце роботи (повністю)

 

5. Назва статті

 

6. Електронна адреса учасника (e-mail)

 

7. Контактні телефони (роб., моб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове