Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА ОСВІТНІЙ РЕСУРС ШКІЛЬНОГО САЙТУ»

Повідомляємо, що відповідно до річного плану комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» проводить інтернет-конференцію для керівників закладів освіти «Управлінський та освітній ресурс шкільного сайту».

Для розгляду пропонуються такі питання:

  1. Досвід створення та супроводу сайту закладу освіти.
  2. Сайт школи як інструмент управління інноваційними процесами у закладі освіти.
  3. Практики використання сайту закладу для ефективної комунікації учасників освітнього процесу.

Статті для участі в інтернет-конференції просимо надіслати до 03 березня 2020 року на адресу: 210laros [at] gmail.com

Вимоги до оформлення матеріалів:

-   назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Dorenko);

-   шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1, абзац – 1 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

-   обсяг статті – 7-10 сторінок формату А-4;

-   назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;

-   на початку матеріалу вказати прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), повну назву закладу освіти та написати анотацію матеріалу (2-3 речення - короткий виклад змісту статті);

-  стаття складається з вступу (розкривається суть обраної теми, її актуальність), основної частини (розглядаються теоретичні аспекти та досвід практичного впровадження ідей у роботу Вашого закладу) та висновків;

-   список використаних джерел (згідно вимог, у кінці роботи - не менше 5), посилання на джерела – у квадратних дужках.

Підсумки інтернет-конференції та список учасників, які отримають сертифікат за подані матеріали будуть розміщені на сайті комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» до 20 березня 2020 року. Редколегія залишає за собою право відбору надісланих статей при підготовці збірника матеріалів інтернет-конференції до друку.

 

 

 

Ректор                                                                       Наталія Чепурна

 

 

 

Замулко 64 05 90

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове