Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

РОБОТА КОМАНДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Консультація методиста РЦПІО Басик В.В.

 

Настав час, коли ми, педагоги, маємо право приймати дитину такою, якою вона є, не міряти її загальною міркою, а бачити кожну дитину окремо, виховувати, ростити її як особистість, індивідуально, стосовно її природи, з урахуванням її інтересів, вікових можливостей, рівня розвитку.

Навчання, виховання, розвиток дитини повинні відбуватися в атмосфері захищеності й психологічного комфорту. Середовище в освітньому закладі, де впроваджується інклюзивна освіта, має бути: системним, діяльним, відповідним розвитку дитини, комунікативним, адаптованим до реального життя. Середовище в закладі освіти, де навчаються діти з ООП має бути розвивальним, насиченим предметами: іграми, навчальними посібниками, художніми картинами тощо. Перетворення її життєвого простору на корекційно розвивальне середовище.

Педагогічна діяльність членів команди супроводу інклюзивного навчання несе в собі домінанту особистісно орієнтованого спрямування навчально-виховного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами. Педагогу необхідно побудувати роботу на уроці з урахуванням корекційної складової, відібрати ресурси, вибрати належний вид роботи, визначити пріоритети. Все це можливо за наявності чіткої системи організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, розробки у вигляді педагогічної інновації, яка зазвичай має вигляд педагогічної технології, педагогічної системи, та виокреслених очікувань щодо навчальних можливостей учня з особливими освітніми потребами.

         Черкаський ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти ініціює проведення заходів із формування інклюзивної компетентності на рівні області - семінари, вебінари, круглі столи, тренінги, консультпункти тощо.

         Визначальною ознакою мультидисциплінарної команди є те, що члени команди, навчаючи, повинні бути готовими вчитися самостійно. У врахуванні особливостей навчання і особливостей психофізичного стану дітей та впливу останнього на процес навчання допомагають напрацювання ресурсного  центру підтримки інклюзивної освіти. 

Інклюзивна освіта набирає обертів: формується матеріально-технічна база, науковий потенціал корекційної складової навчально-виховного процесу й найперше відбувається зміна свідомості суспільства. Лише спільними зусиллями, підпорядковані спільній меті та єдиній ідеї,  можна сприяти гармонійному розвитку дитячої особистості. І чим складніша ситуація розвитку дитини, тим більше дитина потребує допомоги, підтримки та розуміння.

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове