Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

ВІДБУДЕТЬСЯ ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР «ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЕОСФЕР ЯК ОСНОВА РОЗУМІННЯ ЦІЛІСНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПЛАНЕТИ»

Відповідно до плану роботи КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» з 18 по 22 травня 2020 року проходитиме інтернет-семінар «Взаємозв’язок геосфер як основа розуміння цілісності географічної оболонки планети».

До участі в заході запрошуються науковці, методисти та педагогічні працівники, які мають теоретичні напрацювання або досвід роботи з даної теми.

Для розгляду пропонуються такі питання:

1. Значення вивчення геосфер у курсі географії 6-11 класів

2. Шляхи пошуку взаємозв'язків між геосферами як один із дослідницьких методів

3. Розуміння взаємозв'язків геосфер як основа формування цілісної природничо-наукової картини

4. Досвід викладання навальних матеріалів про геосфери на основі розвитку у дітей розуміння взаємозв'язків між ними

Матеріали інтернет-семінару будуть розміщені до 01 червня 2020 року на сайті КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» http://oipopp.ed-sp.net/taxonomy/term/3086 (у розділі «Конференції, семінари», підрозділі «Інформація про проведення Інтернет-заходів») та на сайті завідувача лабораторії природничо-математичних дисциплін.

Вимоги до оформлення матеріалів:

-       шрифт Times New Roman,

-       кегль 14,

-       міжрядковий інтервал 1,5,

-       всі поля – 2 см,

-       редактор Word.

На першому рядку у правому куті – ініціали та прізвище автора, посада та назва навчального закладу (напівжирними літерами). На наступному рядку через один інтервал друкується назва тез (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один інтервал після назви – основний текст доповіді. Після тексту матеріалів обов’язково подається список використаної літератури. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [5, с. 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки.

Загальний обсяг статті 3–4 сторінки. Матеріали повинні містити основні практичні напрацювання з обраного напряму семінару.

Напрям семінару не може бути назвою статті!

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам.

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове