Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

РОЗПОЧАЛИСЯ ЗАНЯТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ «ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

17 серпня 2020 року у співпраці КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» та Державної служби якості освіти у Черкаській області розпочалися заняття за Програмою освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання «Підготовка експертів до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти», які будуть тривати 5 днів. Навчання проходять 42 майбутні експерти.

Завдання даного курсу – сформувати  у слухачів вміння компетентного проведення інституційного аудиту у закладах загальної середньої освіти  та інтерпретації його результатів на основі сформованих навичок з питань оцінювання якості освіти у закладах загальної середньої освіти.

По закінченню навчання у слухачів будуть сформовані навички:

- володіння спеціальними знаннями нормативно-правових, науково-організаційних засад державної політики забезпечення якості надання освітніх послуг закладами освіти з питань проведення інституційного аудиту (вимог та критеріїв оцінювання якості освітньої діяльності, управлінських процесів, педагогічної діяльності, системи оцінювання здобувачів освіти) та інтерпретації його результатів;

- розуміння сутності понять «якість освіти»; «якість надання освітніх послуг», «якість освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти»; механізмів ефективного формування й розвитку зовнішньої системи забезпечення якості освіти з урахуванням запитів зацікавлених сторін (учнів, батьків, суспільства, держави);

- розбудови та розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності ЗЗСО; визначення проблемних питань під час її розбудови та окреслення  шляхів їх вирішення; використання методів збору інформації  та  інструментів її оцінювання;

- готовності до проведення інституційного аудиту (оцінювання, аналізу  й інтерпретації його результатів);

- здатності застосовувати нормативно-правові засади державної політики щодо забезпечення якості надання освітніх послуг закладами освіти для проведення інституційного аудиту;

- спроможності діяти на основі етичних міркувань (мотивів),  висловлювати свої погляди, не зачіпаючи гідності і почуттів інших людей, будувати відносини на основі довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

З початком роботи усіх привітала  Світлана Лисяна, заступник директора Департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти.

Заняття розпочала начальник Управління Державної служби якості освіти у Черкаській області Оксана Компанієць, яка ознайомила майбутніх експертів з нормативно-правовими документами з питань створення та розбудови системи забезпечення якості освіти та державного нагляду (контролю) у закладах загальної середньої освіти, окреслила повноваження Державної служби якості освіти та її територіальних органів.

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» Олена Педько, кандидат педагогічних наук, доцент, надала рекомендації щодо побудови та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти та звернула увагу слухачів на етичні та психологічні вимоги до особистості експерта.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове