Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Освітня діяльність

Порядок організації навчального процесу в інституті визначається відповідно до основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні, Концепції Нової української школи, Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 зі змінами, інших актів чинного законодавства з питань освіти, що регламентують питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, актуалізують проблему освіти дорослих та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які мають носити неперервний характер і здійснюватись упродовж усієї трудової діяльності.

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області проводиться на підставі щорічних замовлень закладів освіти в межах ліцензованого обсягу. Згідно поданих замовлень визначається кількість навчальних груп, які формуються диференційовано за формою навчання, фахом та атестаційною кваліфікаційною категорією. Такий розподіл надає можливість диференційованого підходу до організації навчального процесу в системі навчання дорослих, а обов’язкове вхідне діагностування дозволяє якісніше використовувати варіативність навчальних планів для задоволення навчальних потреб даної категорії слухачів.

 Навчальний процес курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується в очній, очно-дистанційній та дистанційній формах.

 Термін навчання встановлюється диференційовано у залежності від форм підвищення кваліфікації, підготовки слухачів і становить:

  1. Курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів дошкільної, спеціальної, позашкільної, фахової передвищої освіти: 90 годин (очна форма навчання), 120 годин (очно-дистанційна (4 дні +3дні) форма навчання). 
  2. Курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та вчителів-предметників закладів професійно-технічної освіти: 36 годин (очна, очно-дистанційна (2 дні + 1 день) форми навчання).
  3. Курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та вчителів-предметників закладів професійно-технічної освіти, які викладають 2 або 3 предмети та які у п'ятирічний цикл (починаючи з 2017 року) вже пройшли в основні курси за фахом: 30 годин (дистанційна форма навчання).
  4. Курси спеціалізованої освітньо-професійної підготовки педагогічних працівників (очна форма навчання, кількість годин – за програмою спеціалізованої підготовки). Це підготовчі курси/навчальні тренінги, які надають додаткову спеціалізацію.

 Академічна лекція триває 80 хвилин без перерви.

 Навчання проводиться на основі навчальних планів і програм, затверджених у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, і реалізовується через проведення інтегрованих проблемних лекцій з використанням мультимедійних та STEM технологій, комп’ютерної техніки, а також практичних, семінарських занять у формі ділових ігор, круглих столів, майстер-класів, конференцій, тренінгів тощо. Для очної та очно-дистанційної форм навчання організовується проходження педагогічної практики (бенчмаркінг-візит)  на базі навчальних закладів або стажування у базових установах. З метою визначення рівня професійної компетентності слухачів проводиться вихідне (підсумкове) діагностування, яке дозволяє з'ясувати рівень набутих знань педагогічних працівників відповідно до їхніх рівнів професійної підготовки.

Активно ведеться пошук нових технологій навчання дорослих, що існують поряд з традиційними і доповнюють їх на інноваційній основі. Навчальний процес переорієнтовано на використання активних форм та нових педагогічних технологій, які сприяють розвиткові рефлексії та креативності вчителя, залученню педагогів області до самостійних наукових досліджень, практичній допомозі у розробці творчих проектів та їх реалізації.

 

Детальніше на сайті "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників": https://bit.ly/2vY24Ta

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове