Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАРІ «ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ АТМОСФЕРИ В КУРСІ ГЕОГРАФІЇ»

Відповідно до плану роботи інституту 12-16 жовтня 2020 року на сайті завідувача лабораторії природничо-математичних дисциплін та методиста з географії і природознавства розпочне роботу інтернет-семінар «Значення вивчення атмосфери в курсі географії».

До участі в заході запрошуються науковці, методисти та педагогічні працівники, які мають теоретичні чи практичні напрацювання або досвід роботи з даної теми.

Для розгляду пропонуються такі питання:

Значення атмосфери для життя людини. Мотивація учнів до вивчення атмосфери.

Дослідження атмосфери учнями під час виконання практичної складової курсу як спосіб розвитку у них дослідницької компетенції.

Завдання практичного спрямування з дослідження атмосфери як дидактична основа вивчення та засвоєння шкільного матеріалу.

Статті, доробки та роботи для участі в інтернет-семінарі просимо надсилати на E-mail: geometodck [at] gmail.com

 з приміткою «На інтернет-семінар», вказавши прізвище та ім’я автора.

Вимоги до оформлення матеріалів: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля – 2 см, редактор Word. Посилання на джерела – у квадратних дужках. Коротка анотація матеріалу (до 5 рядків) – з указаними прізвищем, ім’ям, по-батькові авторів й повною назвою навчального закладу. Список літератури, оформлений відповідно до вимог ВАКу (Див. посилання: http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/690).

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове