Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Вебінар «Методика розвитку креативності учителя і творчих здібностей учнів»

У рамках обласної серпневої конференції педагогічних працівників Черкащини 20 серпня 2020 року відбувся онлайн-вебінар із зарубіжної літератури,  проведений методистом лабораторії гуманітарних дисциплін Юрчак В.А.  з метою удосконалення організаційно-методичного забезпечення онлайн навчання в умовах інформаційного суспільства та спрямований на реалізацію наступних завдань:

 • удосконалювати вміння створювати, упорядковувати й використовувати інформаційно-комунікаційні ресурси в освітньому процесі для впровадження цифрової освіти й професійного розвитку педагогів;
 • здатність до генерування ідей;
 • здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
 • здійснювати аналіз сучасних вимог до уроку згідно з новітніми форматами освіти; навчитися інтегрувати інновації в особисту методичну систему педагога, адаптувати їх до різних умов освітнього процесу та сучасних вимог педагогічної професії;
  • удосконалювати вибір змісту, форм, засобів реалізації мети, завдань, методів і форм навчання на уроках словесності;
  • надати науково-методичну й практичну допомогу вчителям зарубіжної літератури щодо формування креативної та творчої особистості учнів;
  • формувати навички виконання творчих завдань;
  • працювати над зняттям бар’єрів креативності і подоланням психологічної інерції;
  • розвивати гнучкість і пластичність мислення, навички швидкого переключення з однієї проблеми на іншу, актуалізувати творчо-пізнавальну діяльність;
  • розкривати власний інноваційно-креативний потенціал, позбутися негативних настанов, отримати навички емоційної і когнітивної гнучкості;
  • знаходити авторський стиль з метою підвищення власної конкурентоздатності і створення ефективних умов для розвитку успішного учня;

            В результаті роботи учителі отримали:

 • доступ до власного потужного креативного ресурсу, ліквідуєте причини страхів, тривоги, що призводить до неуспіху у всіх сферах життя;
 • ключ до успішної реалізації себе у життєво-професійній діяльності;
 • навички упровадження інноваційно-креативних рішень у контексті життєво-професійних змін;
 • вміння реалізовувати практику нововведень в освітній процес, застосовувати інноваційно-креативні методики у проведені експериментальної діяльності;
 • створювати нові ідеї та концепції у процесі співтворчості, розвивати потенціал креативного мислення та творчих здібностей у ваших учнів;
 • розуміння власних креативних можливостей, актуалізацію соціальної і професійної мобільності;
 • вміння мотивувати себе та учнів до цілеспрямованої діяльності у досягненні спільної мети;
 • мислити нешаблонно і визначати суть власних можливостей.

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове