Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Запрошуємо взяти участь в інтернет-семінарі «Екологічна просвіта учнів засобами шкільної бібліотеки»

Повідомляємо, що відповідно до річного плану комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» проводить інтернет-семінар «Екологічна просвіта учнів засобами шкільної бібліотеки».

Для розгляду пропонуються такі питання:

1. Глобальна екологічна криза – її причини та наслідки.

2. Концепція екологічної освіти в Україні.

3. Інноваційні  форми бібліотечної  роботи, які допомагають вихованню творчих особистостей, розвитку екологічної культури сучасних учнів.

4. Активізація роботи бібліотеки з екологічної просвіти підростаючого покоління спільно з учасниками освітнього процесу.

5. Створення комплексної системи екологічної просвіти, формування екологічної культури дітей та учнівської молоді в умовах шкільної бібліотеки.

6. Екологія рідного краю.

Статті для участі в інтернет-семінарі просимо надіслати не пізніше 26 березня 2021 року на адресу: tatyana_rk@ukr.net

Вимоги до оформлення матеріалів:

-   назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Sydorenko);

-   шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1, абзац – 1 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

-   обсяг статті  до 10 сторінок формату А-4;

-   назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;

-   на початку матеріалу вказати прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), повну назву закладу освіти та написати анотацію матеріалу (2-3 речення - короткий виклад змісту статті);

-   список використаних джерел;

-   посилання на джерела – у квадратних дужках.

Підсумки інтернет-семінару та список учасників будуть розміщені на сайті комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» до 12 квітня 2021 року. Редколегія залишає за собою право відбору надісланих статей.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове