Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Моніторингові дослідження проблеми реалізації державної освітньої політики у сфері післядипломної освіти (підвищення кваліфікації )

Працівники лабораторії-центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти інституту системно відстежують потреби освітян, використовуючи опитування як форму дослідження актуальних тем у професійній діяльності.

За запитами вчителів методисти інституту розробили та впроваджують різні форми підвищення кваліфікації, зокрема: спецкурси, лекції, майстер-класи, методичні діалоги, вебінари-практикуми тощо, зокрема з таких питань: особливості використання інструментів самооцінювання в системі забезпечення якості освіти НУШ; моніторингові дослідження в системі управління закладом ЗСО; стан реалізації Нової української школи: аналітика, потреби та завдання; розвиток регіональних освітніх вимірювань у контексті компетентнісної освіти; оцінювання для навчання; концептуальні засади Нової української школи як основа контрольно-оцінювальної діяльності нового типу; дидактичне забезпечення формувального оцінювання; PISA. Робота з текстом: типи й формати; початкова освіта: сертифікація педагогічних працівників, моніторингові дослідження; завдання з мови в сертифікаційних роботах учителів початкових класів; особливості роботи з текстом відповідно до нового Державного стандарту; укладання сучасних розвивальних завдань; використання хмаро орієнтованого сервісу Desmos на уроках математики та ін.

Працівниками лабораторії-центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти інституту спільно з працівниками КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Черкаської міської ради» розроблено регіональний освітній проєкт «Оцінювання, аналітика та прогнозування якості освіти засобами ІКТ» (на 2021-2023 рр.).

Мета проєкту – застосовувати цифровий інструментарій для здійснення оцінювання, аналітики та прогнозування якості освіти в сучасній українській школі. За цей період, відповідно до чинних та модельних програм, створено оновлений інструментарій для педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів, проведення внутрішніх моніторингів та самооцінювання з навчальних предметів у закладах ЗСО. 

Результатом реалізації завдань проєкту є кількісні показники зацікавлених у використанні тестових завдань компетентнісного спрямування. Так, у 2021 році пройшли тестування 3320 осіб, а в 2022 – 4258. Мотивацією до виконання учнями тестів став новий підхід до побудови завдань на інтегрованому матеріалі.

Тестування здобувачі освіти проходять через інтернет-школу «Навчально-методичний супровід внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (https://monitoringck.com.ua) з використанням комп’ютерних технологій, що дало можливість працівникам лабораторії-центру ЗНО та моніторингу якості освіти швидко обробляти отримані результати, аналізувати, робити висновки та надавати поради вчителям щодо своєчасного усунення виявлених проблем.

Працівниками лабораторії-центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти інституту здійснюється супровід сертифікації вчителів початкової школи. З метою підвищення мотивації педагогів щодо участі в цій процедурі, відстежуються їхні проблеми та потреби. Для учасників проводяться консультації, семінари, відбувається обмін кращими практиками з питань організації освітнього процесу НУШ. Анкетування учасників виявило позитивний вплив такого супроводу на результат проходження ними першого етапу сертифікації.

На виявлені потреби слухачів курсів підвищення кваліфікації укладено посібник «Самооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти». Інструментарій розміщено в Google формі на сайті інтернет-школи «Навчально-методичний супровід внутрішньої системи забезпечення якості освіти».

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове