Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНЗ «ЧОІПОПП Черкаської обласної ради»

   Наталія ЧЕПУРНА

«06» грудня 2022 року

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв про випадки булінгу/мобінгу в комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»,  спрямованих на запобігання та протидію булінгу/мобінгу

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення   змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №22657-VIII, закону України від 16.11.2022 №5748 (проєкт) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» та з метою забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

1.2. Булінг/мобінг (цькування) – систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі і гідності працівника, його ділової репутації; психологічний та економічний тиск, ворожа та образлива атмосфера щодо людини.

1.3. Заяви про випадки булінгу/мобінгу в закладі можуть бути подані до розгляду письмово особисто, поштою або електронною поштою на вибір.

1.4. Заяви про випадки булінгу/мобінгу можуть надавати на розгляд комісії працівники особисто, інші працівники закладу, свідком яких вони були або інформацію, про які отримали від інших осіб.

ІІ. Порядок отримання заяв

2.1. Усі заяви, що надійшли до закладу поштою, електронною поштою, у письмовій формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Заяви електронною поштою приймаються з електронної адреси закладу. Перевірку наявності надходження заяв на електронну пошту здійснює секретар та невідкладно  їх  реєструє.

ІІІ. Ведення реєстрації та обліку заяв

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані заяви.

3.2. Заявам присвоюється реєстраційна дата фактичного дня надходження заяви.

Для реєстрації заяви, поданої в електронному вигляді, здійснюється дублювання на папері.

3.3. Якщо заявник особисто подав заяву, на другому друкованому примірнику, що залишається у заявника, проставляється дата, підпис, а за необхідності, час надання заяви на реєстрацію.

IV. Розгляд заяв

4.1. Отримана, зареєстрована заява про випадок булінгу/мобінгу розглядається керівником закладу.

4.2. Відповідно до заяви керівник установи видає рішення про проведення розслідування з визначенням уповноважених осіб.

4.3. Розгляд заяви здійснюється протягом п’яти робочих днів із дня її отримання.

Закон щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню) прийнято: що передбачено

16 листопада 2022 року Верховна Рада прийняла Закон (проєкт № 5748) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)».

Встановлені дефініції поняття «мобінг» (цькування) як систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, що є порушенням українського законодавства. Психологічний та економічний тиск, ворожа та образлива атмосфера щодо людини є неприпустимими в цивілізованому суспільстві нашої країни.

Закон зобов’язує роботодавця вживати заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, провадити інформаційні, навчальні та організаційні заходи із запобігання та протидії мобінгу (цькування).

Прийнятий Закон запроваджує адміністративну відповідальність за систематичне застосування різних форм мобінгу до працівника. Передбачаються умови, за яких роботодавець має відшкодувати моральну шкоду працівнику, який зазнав відповідного цькування.

Працівникові, який вирішив звільнитися через мобінг, Закон гарантує виплату вихідної допомоги у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку за рахунок роботодавця.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Поняття «мобінг» визначається як різновид психологічних міжособистісних відносин, що складаються на робочому місці між працівником і роботодавцем щодо реалізації завдань (службових обов’язків) та проявляються в недоброзичливому (ворожому) ставленні до працівника його колег або керівників. Ворожа, принижуюча гідність людини поведінка, образлива обстановка переслідування працівника прирівнюється до дискримінації трудових прав.  Відповідно до статті 26 Європейської соціальної хартії держава бере на себе зобов’язання сприяти запобіганню систематичним непорядним або явно негативним та образливим діям щодо окремих працівників на робочому місці або у зв’язку з виконанням роботи і вживати всіх відповідних заходів для захисту працівників від такої поведінки роботодавців.

Мобінг визначається як психологічний терор, переважно груповий, цькування щодо будь-кого з працівників з боку його колег, підлеглих або керівництва, що включають в себе постійні негативні висловлювання на адресу працівника, його соціальну ізоляцію всередині організації, поширення про працівника завідомо неправдивої інформації.

У трудовому законодавстві поняття «мобінг» розглядається як прояв дискримінації або як прояв психологічного насилля.

Таким чином, мобінг розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності підлеглих та найманих працівників з боку керівництва за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.

Тобто, явище «мобінг» є однією з форм дискримінації прав людини і пов’язане  саме з трудовими відносинами.

В Україні поняття мобінг з’явилося порівняно нещодавно і на законодавчому рівні питання протидії та заборони мобінгу було не врегульованим, даний законопроєкт покликаний привести норми українського законодавства у відповідність до європейського законодавства та забезпечити захист від дискримінації й психологічного тиску в трудовому колективі.

Законопроєктом пропонується ввести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та Закону України «Про колективні договори і угоди», визначивши поняття мобінг, передбачити адміністративну відповідальність за систематичне застосування різних форм мобінгу до працівника.        

 

2. Мета і завдання прийняття акта

Метою і завданням законопроєкту є захист учасників трудових відносин від різних форм мобінгу і встановлення адміністративної відповідальності за такі дії.

 

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту 

Законопроєктом пропонується визначити мобінг як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Передбачено внесення змін до трудового законодавства у частині врегулювання питання протидії мобінгу.

 

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс законів про працю та Закон України «Про колективні договори і угоди». Прийняття проєкту акта сприятиме забезпеченню захисту учасників трудових відносин від різних форм мобінгу.

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове