Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Вебінар "Основи ментальної культури"

Одним з напрямків роботи навчально-практичного центру самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення є організація і проведення вебінару «Основи ментальної культури» (проводить 2 рази на місяць в он-лайн форматі Тетяна Черкашина, професор кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаської обласної ради», доктор педагогічних наук).

Вебінар присвячений поглибленому вивченню методичних засад педагогічної системи самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення в період соціокультурних змін, теоретико-методичним підґрунтям якої є нормативно-правові документи, зокрема Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2021 року № 406. Формуванняключових компетентностей, зокрема інноваційність, навчання впродовж життя та наскрізнх умінь, а саме: критично та системно мислити, діяти творчо, виявляти ініціативність, здатність логічно обґрунтувати позицію, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми; Закон України Про освіту (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017) зі змінами Закон №2157-IX Від 22.03.2022 Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти. Преамбула. Стаття 6. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності; Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2736 від 23.12.2020). Загальні і професійні компетентності вчителя, зокрема емоційно-етична компетентність; педагогічне партнерство, здатність до навчання впродовж життя; Модельна навчальна програма «Духовність і мораль в житті людини і суспільства» для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти (автори Жуковський В. М., Сіданіч І. Л., Грищук Д. Г., Губеня І. І., Лахман Н. М.). «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» Наказ Міністерства освіти і науки України № 795 від 12.07.2021 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2022 № 143). Ключові компетентності. Духовно-моральна компетентність.

Унікальні формули, правила, схеми, діагностичні таблиці та тести, що утворюють методичний ресурс зазначеної системи, допомагають розумно мислячому суб’єкту педагогічної діяльності об’єктивувати самооцінку, виявляти та трансформувати свої неповноцінні якості у позитивні, посилювати вольовий, емоційний, ментальний імунітет, розвинути критичне мислення, і тим самим зберігати та зміцнювати фізичне, ментальне, душевне, духовне здоров’я, підвищувати свій професійний рівень, покращувати стосунки з оточенням, самостійно та ефективно вирішувати повсякденні проблеми.

Опанування методикою розбудови індивідуальної траєкторії ціннісного ставлення суб’єкта освітньої діяльності до себе, інших, закону, праці, довкілля сприяє підвищенню рівня комунікативної культури, формує уміння у стані спокою, рівноваги, самовладання приймати доцільні рішення, перемагати та програвати, ефективно проводити самоаналіз особистісно-професійних досягнень.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове