Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Список посилань нормативно-правової бази дошкільної освіти

Про методичні рекомендації щодо заповнення та подання звіту про діяльність закладу дошкільної освіти за 2022 рік (форма 85-к) в період воєнного стану Лист МОН України від 03 січня 2023 р. № 1/61-23 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo-zapovnennya-ta-podannya-zvitu-pro-diyalnist-zakladu-doshkilnoyi-osviti-za-2022-rik-forma-85-k-v-period-voyennogo-stanu

 

Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу дошкільної освіти" Наказ МОН від 29.11.2022  № 1068  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1068729-22#Text

 

Щодо відрахування дітей із закладів дошкільної освіти в умовах війни Лист МОН України від 24 жовтня 2022 р. № 1/12502-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-vidrahuvannya-ditej-iz-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-v-umovah-vijni

 

Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні Лист МОН України від 21 жовтня 2022 р. №1/12392-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-atestaciyu-ta-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-period-voyennogo-stanu-v-ukrayini

 

Забезпечення якості освітнього процесу у дитячих садках Міністерство освіти і науки оприлюднило Методичні рекомендації з питань забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за результатами дослідження ECERS-3 Лист МОН України від 06 жовтня 2022 р. № 1/11743-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-yakosti-osvitnogo-procesu-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti-za-rezultatami-doslidzhennya-ecers-3

 

Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році Лист МОН України від 06 вересня 2022 р. № 1/10258-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-20222023-navchalnomu-roci

 

Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році Лист МОН № 1/8504-22 від 27.07.22 року  http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/86993/ 

 

Про затвердження звіту за результатами основного етапу польового дослідження оцінки якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-3 Наказ МОН № 615 від 07.07.2022 року http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/87085/

 

Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період Лист МОН № 1/6894-22 від 22.06.22 року http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/86744/

 

Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників Лист МОН України від 22 червня 2022 р.№ 1/6887-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zberezhennya-merezhi-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-ta-zahistu-prav-yih-pracivnikiv

 

Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами Лист МОН України від 15.06.2022 № 1/6435-22 https://znayshov.com/News/Details/shchodo_zabezpechennia_osvity_osib_z_osoblyvymy_osvitnimy_potrebamy

 

 Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти Лист МОН № 1/6015-22 від 03.06.22 року http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/86590/ 

 

 Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні Лист МОН № 1/3845-22 від 02.04.22 року http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/86206/ 

 

Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб Лист МОН України від 17 березня 2022 р. № 1/3475-22 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zarahuvannya-do-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-ditej-iz-chisla-vnutrishno-peremishenih-osib

 

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) Наказ МОН від 12.01.21 №33 https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

 

Методичні рекомендації до Базового компонента дошкільної освіти Лист МОН України від 16 березня 2021 р. № 1/9-148  https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti

 

Положення про заклад дошкільної освіти Постанова КМ України від 12 березня 2003 р. №305 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 86 від 27.01.2021  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text

 

Постанова МОЗ № 55 від 22.09.2020 року Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/76944/

 

Про затвердження  протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) Постанова МОЗ № 8 від 21.08.2021 року https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0008488-21#n7

 

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) КМ України Розпорядження від 5 серпня 2020 р. № 960-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text

 

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Національна академія педагогічних наук України, Підкомітет з питань раннього розвитку та дошкільної освіти комітету верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій  http://tvogovt.zp.ua/sites/default/files/koncepciya_osvity_ditey_rannogo_ta_doshkilnogo_viku_vid_09_07_2020.pdf

 

Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти Лист МОН № 1/9-348 від 25.06.20 року https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-stvorennya-inklyuzivnogo-osvitnogo-seredovisha-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti

 

  Щодо забезпечення реалізації проекту «Сприяння освіті» у закладах дошкільної освіти Наказ МОН України від 15.06.2020 №797  https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/06/16/797.pdf 

 

Про розроблення індексу цифрової готовності закладів загальної середньої та дошкільної освіти Наказ МОН України від 25 березня 2020 р. №448  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rozroblennya-indeksu-cifrovoyi-gotovnosti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

 

Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину Лист МОН № 1/9-219 від 23.04.20 року  https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-pid-chas-karantinu

 

Щодо тривалості щорічної основної відпустки вихователів закладів дошкільної освіти у 2020 році Лист МОН № 1/9-59 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-trivalosti-shorichnoyi-osnovnoyi-vidpustki-vihovateliv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-2020-roci

Профспілки працівників освіти і науки № 02-8/100 від 30.01.2020 року

 

Про організацію та проведення у 2020 році моніторингового дослідження якості дошкільної освіти з використанням міжнародної методики ECERS (Early Childhood Education Rating Scales) Наказ МОН № 1561 від 12.12.2019 року https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/69954/

 

Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками Лист МОН № 1/9-766 від 12.12.19 року  https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-komunikaciyi-z-ditmi-doshkilnogo-viku-z-rodin-uchasnikiv-oosato-vnutrishno-peremishenih-osib-ta-organizaciyi-vzayemodiyi-z-yihnimi-batkami

 

Щодо тривалості щорічної основної відпустки педагогічних працівників Лист МОН №1/12-5828 від 01.11.19 року https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/66967/

 

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти Наказ МОН №1070 від 05.08.2019 року  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-19#Text

 

Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти Лист МОН України від 12 грудня 2019 р. № 1/9-765 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-mediko-pedagogichnogo-kontrolyu-na-zanyattyah-z-fizkulturi-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti

 

Сімейний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

 

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text

 

НАСТУПНІСТЬ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/nastupnist-mizh-doshkilnoyu-ta-pochatkovoyu-osvitoyu

Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти Додаток до листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249

Лист МОН "Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти" від 19.04.2018 № 1/9-249

 

 

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти. Постанова КМ України від 10 квітня 2019 р. № 530 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text

 

Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти Лист МОН України від 13 листопада 2018 р.  № 1/9-691 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-691729-18#Text

 

Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти Лист МОН України від 14 лютого 2019 р. №1/11-1491 https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-ta-dotrimannya-vimog-z-pitan-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti-u-zakladah-doshkilnoyi-osviti

 

Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти Наказ МОН України 08.06.2018  №609 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18#Text

 

МОЗ надало МОН нове роз’яснення про те, яка медична довідка потрібна для зарахування дитини в дитсадок Опубліковано 25 квітня 2018 року https://mon.gov.ua/ua/news/moz-nadalo-minosviti-nove-rozyasnennya-pro-te-yaka-medichna-dovidka-potribna-dlya-zarahuvannya-ditini-v-ditsadok

Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.18 року https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60605/

 

Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти Наказ МОН України від 19 грудня 2017 р. №1633 https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/perelik-igrovogo-ta-navchalno-didaktichnogo-obladnannya

 

Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти Наказ МОН України 16.04.2018 №372 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0372729-18#Text

 

Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами Лист МОН № 1/9-561 від 20.10.16 року https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52584/  

 

Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах Лист МОН № 1/9-454 від 02.09.2016 року https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52246/

 

Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах Лист МОН № 1/9-456 від 02.09.2016 року  https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52237/

 

Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період" Лист МОН України від 28.05.2012 №1/9-413 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-413736-12#Text

 

Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 

Закон Про дошкільну освіту  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

 

Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах Лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9-411 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-411729-14#Text

 

 Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України Лист МОН України 12.06.2014  № 1/9-310  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-310729-14#Text 

 

Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів Лист МОН України від 13.05.2010 N 1/9-316 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-316290-10#Text

 

    Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою Лист МОН № 1/9-616 від 22.12.15 рок у   

 

Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі Лист МОН № 1/9-535 від 06.11.15 року

 

Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладахЛист МОН № 1/9-487 від 12.10.15 року

 

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власностіНаказ МОН № 446 від 20.04.15 року

 

Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладахЛист МОН № 1/9-169 від 02.04.15 року

 

Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладахЛист МОН № 1/9-482 від 23.09.14 року

 

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-18#Text

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове