Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Піковець Наталія Вікторівна

Посада: 
Завідувач кафедри психології
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
natpicovets@meta.ua
Освіта: 
Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського, 1992, спеціальність: Педагогіка і психологія (дошкільна), кваліфікація: організатор дошкільного виховання, викладач педагогіки і психології (дошкільної).
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2006, спеціальність: Психологія, кваліфікація: психолог
Вчене звання, науковий ступінь: 
Кандидат психологічних наук (д-р філософії) за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України. – Сєвєродонецьк, 2020.
Наукові інтереси: 
Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу, розбудова діалогічної моделі взаємодії суб’єктів у професійному вимірі, формування позитивного життєвого світогляду через розвиток ресурсності особистості.
Публікації: 
  1. Піковець Н. В. Психологічні аспекти професійного здоров’я викладача закладу вищої освіти / Н. В. Піковець // Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. праць Класичного приватного університету. – № 1. –Запоріжжя : КПУ, 2018. – С. 32-37.
  2. Піковець Н. В. Дослідження впливу рівня психічного вигоряння на самоефективність у професійній діяльності викладача закладу вищої освіти / Н. В. Піковець // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. ХІ. – Вип. 19. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 411-423.
  3. Perepeliuk T. Determination and research of the mental health dynamics among teachers of higher education with different places of professional activity / T. Perepeliuk, S. Penzai, N.  Pikovets // Humanities & Social Sciences Reviews. – Vol 7. – № 4. – 2019. – Р. 1378-1388.
  4. Піковець Н. В. Організаційно-методичні засади психологічного супроводу педагогів / Н. В. Піковець // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. XIV. – Вип. 3. – К. ; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2020. – С. 194-205.
  5. Піковець Н. В. Результати дослідження емоційно-регулятивного компоненту психічного здоровʼя особистості педагога / Н. В. Піковець // Balkan Scientific Review. – Т. 4. – № 2(8). – 2020. – P. 40-45.
  6. Піковець Н. В. Обгрунтування програми збереження й оптимізації психічного здоровʼя викладача закладу вищої освіти / Н. В. Піковець // Journalul Umanitar Modern. – Vol. 3. – № 1(3). – 2020. – P. 13-16.
  7. Піковець Н. В. Ефективність впровадження психокорекційної програми з метою збереження й оптимізації психічного здоров’я педагога / Н. В. Піковець // Almanahul SWorld : international periodical scientific journal. – Issue 3. – Part 1. – Psychology and sociology. – 2020. – P. 72-76.
  8. Піковець Н. В. Ціннісні орієнтації майбутніх фахівців в умовах здобуття освіти як предмет соціально-психологічного долсідження / Н. В. Піковець // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2022. Випуск 12. С. 92–99.
  9. Піковець Н. В. Психологічні фактори впливу на ефективну діяльність педагога / Н. В. Піковець // MODERN ENGINEERING AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES, Issue №25 Part 5 January 2023.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове