Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Про проведення XХІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

ХХІІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»,(далі – конкурс) проводиться в чотири етапи з 01 листопада 2023 року до 25 лютого 2024 року.

До розгляду в конкурсі приймаються роботи, присвячені національно-визвольній боротьбі українського народу за свободу й незалежність, та з нагоди відзначення 210-ої річниці від дня народження великого Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка.

Епіграфом до творчих робіт пропонуємо слова Тараса Шевченка: «Смійся, лютий враже! Та не дуже, бо все гине, – Слава не поляже» («До Основ’яненка»).

Просимо організувати проведення І-ІІ етапів конкурсу у визначені Положенням строки.

Творчі роботи (оригінали) переможців ІІ етапу конкурсу в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» (по 2 роботи від кожної територіальної громади) у друкованому та електронному варіантах приймаються до 08 січня 2024 року за адресою: 18003, м. Черкаси, вул. Бидгощська, 38/1, КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», каб. 207. Список переможців надсилати на e-mail: sichkar.svetlana [at] ukr.net

.

У конкурсних роботах бажано розкрити боротьбу українського народу, спрямовану на ліквідацію іноземного панування та національного гноблення, завоювання національної незалежності, історію формування та діяльність регіональних осередків руху Опору, патріотизм та героїзм, самовідданість і відвагу українських патріотів, які стали на захист нашої держави проти російської агресії.

Конкурсна робота, що раніше не подавалася до участі в інших наукових і творчих конкурсах регіонального та державного рівнів, може бути виконана одним або кількома авторами. Наставниками конкурсантів можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

Роботи з історії повинні мати дослідницький характер із обов’язковим залученням оригінальних джерел та складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження; основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини; висновку; списку використаних джерел та літератури.

Творчі роботи з літератури на вказану тему можуть бути за вибором автора різноманітними за жанром. Поетичні доробки учнів подаються в довільній формі.

Тексти творчих робіт роздруковуються на папері формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал полуторний. Обсяг до 20 сторінок.

Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм. Сторінки рукопису послідовно нумеруються, починаючи з обкладинки і до останньої сторінки. Список літератури наводиться в кінці тексту в алфавітному порядку.

Наголошуємо, що разом з роботами необхідно надіслати на вказані вище адреси заявку на участь у ІІІ (обласному) етапі ХХІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості згідно з додатком 1.

Зазначаємо, що участь у конкурсі є добровільною.

Роботи учасників конкурсу не рецензуються і не повертаються.

18 січня 2024 року відбудеться засідання членів журі ІІІ етапу конкурсу у номінаціях «Література», «Історія України і державотворення». До участі в роботі журі запрошуються учителі області згідно з додатком 2.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове