Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Екологія

Екологія

«Профілактика інфекційних, інвазійних захворювань людини»

У збірнику представлена презентація і дидактичні ігри до теми «Профілактика інфекційних, інвазійних захворювань людини» Матеріали можна використовувати для самостійного вивчення теми і закріплення знань під час дистанційного навчання. Складено до підручника «Біологія і екологія» Соболь В. Кам’янець-Подільський Абетка 2019
Тип ресурсу: 
Електронна презентація і освітній ігровий ресурс
Рік видання: 
2023

Дидактичні матеріали до курсу «Біологія і екологія», 11 клас

Вебсайт створено відповідно до підручника Біологія і екологія для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів В.І.Соболь (та інші). – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2019. Розрахований на вивчення, закріплення і поглиблення знань учнів з біології у 11 класі з тем «Адаптації», «Біологічні основи здорового способу життя», «Екологія», «Сталий розвиток та раціональне природокористування», «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»
Тип ресурсу: 
Вебсайт
Рік видання: 
2020

Всесвітній день води

Ресурс розроблено для проведення Всесвітнього дня води, популяризація екологічних проблем та актуальності раціонального використання води, формування екологічної свідомості учнів. Розробка вміщує в себе три Web - квести, що складаються з 5 станцій. Кожна станція містить інтерактивні вправи, тести, навчальні відео фрагменти та цікаві завдання.
Тип ресурсу: 
Web-сайт
Рік видання: 
2019

Екологічний веб-квест «В пошуках еко-істини»

Веб-квест «В пошуках еко-істини» це змодельована групою педагогів освітня гра, яка складається з низки проблемних завдань за принципом «матрьошки», надає учасникам можливість прямувати до мети в групі, парі або індивідуально, вибудовуючи індивідуальний маршрут, та спрямована на розвиток ключових компетентностей особистості. Дану розробку можна використати як позакласний захід для учнів 9-11класів з метою узагальнення екологічних знань та формування предметної та ключової ІКТ компетентності
Тип ресурсу: 
Веб-квест
Рік видання: 
2018

Забруднення природного середовища та стійкість геосистем

До підручника з Екології Царик Л.П : підруч. Для 11кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень/Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. М. Вітенко. – К.: Генеза, 2011.- 96 с.: іл.; посібник містить структурований матеріал до теми 3 Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень (2 години): • Презентацію до уроку 1. Категорія «Забруднення». Основні джерела забруднення навколишнього середовища; • Презентацію до уроку 2. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних навантажень. Форми стійкості геосистем; • Практичну роботу. Порівняння обсягів і структури забруднених міст України; • Екологічний проект «Чисте місто: міф чи реальність?»; • Тестовий контроль знань з теми «Проблема забруднення природного середовища» (інструкція, відповіді додаються); • Відеоматеріал до теми.
Тип ресурсу: 
електронний посібник

Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Практична робота «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України»

Екомережа — це єдина територіальна система, яка утворюється з ме¬тою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного й біорізноманіття
Тип ресурсу: 
презентація
розробка уроку

Категорія «біорізноманіття». Генетичне видове і екосистем не біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття

У Конвенції про охорону біологічного різноманіття термін «біологічне різ¬номаніття» визначається як різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи наземні, морські та інші водні екосистеми й екологічні комплек¬си, частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами й різноманітність екосистем»
Тип ресурсу: 
презентації
розробка інтегрованого уроку

Категорія «біорізноманіття»

вивчається поняття «біорізноманіття», деградація біорізноманіття та його причини
Тип ресурсу: 
Презентація

Екологічна криза і шляхи її подолання

Дана презентація може бути використана у 9 класі на уроках біології під час вивчення тем: «Травна система», «Система органів дихання», «Екологія людини»; у 10 класі під час вивчення теми: «Хімічний склад клітини. Неорганічні речовини»; у 11 класі під час вивчення теми: «Вплив діяльності людини на стан біосфери. Охорона біосфери»; на уроках екології у 11 класі під час вивчення тем: «Екологія як наука про довкілля», «Проблема збалансованого природокористування». Робота включає місцевий матеріал щодо подолання екологічних проблем людства
Тип ресурсу: 
Презентація

Урок з використанням комп’ютерних технологій

презентація поглиблює та розширює знання учнів про стихійні лиха, формує уявлення про класифікацію надзвичайних ситуацій
Тип ресурсу: 
Презентація

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове