Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

10 клас

10 клас

Основи приватного права України

Цифровий ресурс містить сім презентацій: «Цивільне право», «Правочини. Спадкове право», «Захист цивільних прав», «Сімейне право. Житлове право», «Земельне право», «Трудове право», «Трудова дисципліна». До уроків підібрано дидактичні матеріали, схемами, таблиці, додаткову інформацією та навчальні відео файли. Базовий підручник «Правознавство» для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень) /О.Д. Наровлянський – К.: Грамота, 2010. – 232с.:іл.
Тип ресурсу: 
презентації
відео файли
Рік видання: 
2018

Основи теорії держави, 10 клас

Серію цифрових ресурсів «Основи теорії держави» розроблено до частини першої «Основи теорії держави» програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство: 10-11 класи (рівень стандарту, академічний рівень)» затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826. Та до підручника «Правознавство: підручник для 10кл. загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень), автор О.Д. Наровлянський – К.: Грамота, 2010. Серія цифрових ресурсів представлена мультимедійними презентаціями, розробками уроків, дидактичним матеріалом за темами: - «Загальна характеристика держави та державної влади», - «Історичний аспект виникнення держави», - «Державний лад», - «Особа, суспільство, держава», - «Узагальнення із теми «Основи теорії держави». Матеріал електронного посібника можна використати на уроках із курсу «Правознавство» 10 клас, заняттях гуртків, курсів за вибором та факультативів правознавчого напрямку. Матеріал ресурсу стане у нагоді заступникам директорів із виховної роботи та класним керівникам при підготовці до виховних заходів
Тип ресурсу: 
презентації
розробки уроків
дидактичні матеріали
Рік видання: 
2017

Основи держави

Комп’ютерні тести складені Погорілою З.М. за допомогою контрольно-діагностичної системи TEST-W2, автор Шестопалов Є.А., відповідають тексту підручника Гавриш С.Б., Сутковий В.Л., Філіпенко Т.М. Правознавство: Підручн. Для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень -К.: «Генеза», 2010. ; вимогам програми «Правознавство. Рівень стандарту, академічний рівень» (наказ МОН від 28.10.2010№1021) і призначені для використання під час поточного оцінювання знань учнів
Тип ресурсу: 
тестові завдання

Народ України – єдине джерело влади

Урок систематизує уявлення учнів про поняття народовладдя, даючи змогу познайомитися з видами демократії, порядком та принципами їх реалізації. Практичні завдання уроку наближують учнів до реальності України у сфері законодавчого оформлення демократії та втілення її у життя
Тип ресурсу: 
Презентація

Загальне поняття прав, свобод і обов’язків людини

Урок дає змогу закріпити уявлення учнів про права, свободи та обов’язки людини, окреслити коло документів світового значення, які їх визначають, вчить учнів працювати з правовим джерелом – Конституцією України - з метою виявлення принципів правового статусу громадян демократичної держави та матеріалами ЗМІ для характеристики правового механізму та правових гарантій в Україні
Тип ресурсу: 
Презентація

Злочини проти громадського порядку та моральності

В презентації представлено інформацію про окремі види злочинів за об’єктом злочинного посягання, охарактеризовано кримінальну відповідальність за порушення правил експлуатації транспорту, знущання над тваринами, порушення правил громадського порядку
Тип ресурсу: 
Презентація

Окремі види злочинів

В презентації представлено інформацію про окремі види злочинів за об’єктом злочинного посягання, охарактеризовано кримінальну відповідальність за окремі види злочинів
Тип ресурсу: 
Презентація

Кримінальне покарання

В презентації представлено інформацію про поняття «кримінальне покарання», «судимість», охарактеризовано види і зміст покарань
Тип ресурсу: 
Презентація

Кримінальна відповідальність

В презентації представлено інформацію про підстави кримінальної відповідальності, про підстави звільнення від відповідальності, розкрито обставини, що виключають кримінальну відповідальність
Тип ресурсу: 
Презентація

Стадії вчинення злочинів. Співучасть

В презентації представлено інформацію про стадії вчинення злочинів, суспільно небезпечні етапи здійснення, розкрито небезпечність злочинів для особи та суспільства
Тип ресурсу: 
Презентація

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове