Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

11 клас

11 клас

Підготовка до ЗНО

Сайт “11 клас. Українська мова + Підготовка до ЗНО” містить інтерактивні вправи з української мови за курс 11 класу відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10-11 класи. – Рівень стандарту/ Голуб Н.Б., Котусенко О.Ю., Горошкіна О.М., Новосьолова В.І., Романенко Ю.О., Кондесюк Т.В., Король О.М., Тарасенко О.О., Сергєєва Н.В., (затверджена Наказом МОН України №1407 від 23.10.2017 р.). Вправи можуть бути використані на різних етапах уроків у 11 класі, під час організації повторення в кінці року та під час підготовки до ЗНО з української мови. Виконувати вправи можна як колективно (використовуючи інтерактивну дошку), так і індивідуально в класі чи вдома за комп'ютером, ноутбуком, на планшеті чи смартфоні. Прихильники дистанційного та перевернутого навчання оцінять колекцію авторських інтерактивних вправ, які повністю охоплюють теми навчальної програми
Тип ресурсу: 
Вебсайт
що містить інтерактивні вправи
Рік видання: 
2020

Підготовка до ЗНО з української мови. Написання власного висловлення

Дистанційний тематичний курс «Підготовка до ЗНО з української мови. Написання власного висловлення» створений за допомогою Google Classroom, що входить до безкоштовних сервісів Google. Структура курсу передбачає ознайомлення з методикою та етапами підготовки до написання власного висловлення, опрацювання теоретичного матеріалу щодо створення власного висловлювання та практичну роботу з його написання. Пропонований курс може слугувати базовою платформою для організації змішаного та перевернутого навчання оскільки збереження даних користувача відбувається в інтернеті з можливістю одержувати доступ до них в будьякий час і з будь-якого пристрою (комп'ютер, ноутбук, смартфон). Учитель може відстежувати прогрес кожного учня, а після оцінки його роботи, може повернути її разом з коментарями. А також є можливість надання доступу для одночасної роботи над одним документом кільком користувачам. Спільна робота розширює можливості навчання, учні можуть допомогти один одному. Такий підхід сприяє розвитку комунікативної компетентності та якісній підготовці до виконання третьої частини ЗНО з української мови та літератури, а саме до написання власного висловлення.
Тип ресурсу: 
Веб-сервіс Google Classroom
Інтерактивні вправи у сервісі LearningApps.org
Флеш - картки у сервісі Goconqr
Тестові завдання Googleforms
Інтерактивна стіна Рadlet
презентації
Рік видання: 
2020

Зовнішнє незалежне оцінювання. Міні - довідник. Довідковий матеріал: фонетика, орфоепія, графіка, письмо

Міні-довідник містить відомості про звук як основну одиницю фонетики, український алфавіт, співвідношення звуків і букв, склад та сладоподіл, наголос. Матеріал призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
Тип ресурсу: 
педагогічний програмний засіб
Рік видання: 
2017

Орфографічно-пунктуаційний практикум

Цей електронний посібник містить десять тестів змішаного типу, створених на основі чинного українського правопису та сучасних вимог програми з української мови у 9-11 класах. Він охоплює основні правила правопису слів та пунктуаційні правила шкільного курсу з української мови, тому може бути використаний на уроках української мови до підручника будь-якого автора з метою повторення вивченого матеріалу, узагальнення та систематизації матеріалу у 9-10 класах, а також з метою підготовки до ЗНО в 11 класах. В тестах по 10-12 запитань. Після проходження тесту автоматично виставляється відповідний бал. При створенні ресурсу використано програму «My TestХ»
Тип ресурсу: 
тестові завдання
Рік видання: 
2017

Слово, словосполучення, речення

Ресурс містить правила таблиці, вправиі, творчі завдання
Тип ресурсу: 
Презентація
Рік видання: 
2017

Читання мовчки. Україна

Містить текст для читання мовчки, презентацію (анімовані тестові завдання), музичний супровід, відповіді до тестів, різнорівневі завдання
Тип ресурсу: 
Текст для читання мовчки, презентація

Смислові відношення між частинами складного речення

Ресурс містить узагальнюючий матеріал про види складних речень та смислові відношення між їх частинами
Тип ресурсу: 
Презентація
Рік видання: 
2017

Будова тексту

Правила , завдання
Тип ресурсу: 
Презентація
Рік видання: 
2017

Риторика Давнього Риму. Цицерон як теоретик красномовства

У презентації подано відомості про особливості риторичного ідеалу в Давньому Римі, про внесок Цицерона в розвиток красномовства; подано характерні ознаки, які притаманні саме давньоримській риториці
Тип ресурсу: 
Презентація

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове