Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

6 клас

6 клас

Інтерактивні вправи на уроках історії, 6 клас

ЕОР розроблений відповідно до модельних навчальних програм «Історія України. Всесвітня історія. 6 клас» для ЗЗСО з громадянської та історичної освітньої галузі (автори Піскарьова І.О., Бурлака О.В., Майорський В.В., Мелещенко Т.В., Щупак І.Я., наказ МОН України від 12.01.2021р. № 795) та (автори Олександр Гісем, Олександр Мартинюк, Наталія Сорочинська, Ольга Гісем, Ярослав Василенко, наказ МОН України від 18.10..2022р. № 921) . ЕОР містить колекцію інтерактивних вправ, ігор, карт, які створені за допомогою онлайн – сервісів Genially, Wordwall, Learningapps.
Тип ресурсу: 
Вебсайт
Рік видання: 
2023

Історія для НУШенят

Електронний навчальний посібник створений до модельної навчальної програми інтегрованого курсу «Історія України. Всесвітня історія. 6 клас» (авт. І. Піскарьова, О. Бурлака, В. Майорський, Т. Мелещенко, І. Щупак), рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07. 2021 № 795) Електронний освітній ресурс має 2 розділи і містить цифровий навчальний інструмент Lumio, який перетворює уроки на активне спільне навчання та залучає учнів на їхніх власних пристроях на одній платформі для індивідуальної чи спільної роботи. Платформа складається з набору інструментів (миттєвого мозкового штурму, онлайн дошки, вікторин як індивідуальних так і групових, інтерактивних вправ, робочих аркушів, відео, таблиць та схем, вправ для рефлексії та формувального оцінювання). Ресурс забезпечує можливість безпосередньої практичної діяльності учнів із засвоєння навчального матеріалу під час дистанційного (синхронного та асинхронного навчання) та перевернутого класу.
Тип ресурсу: 
Вебсайт
Рік видання: 
2023

Інтерактивні вправи на уроках

66 інтерактивних вправ в онлайн - сервісах Quizizz, Kahoot, «Фабрика кроссвордов» розроблені для використання на уроках історії, правознавства, Громадянської освіти всіма учасниками навчального процесу. Вправи розроблені відповідно до розділів Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів МОН України (накази Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23.10.2017 р. і № 236 від 21.02.2019 р). Вправи можуть бути використані як для підсумкового контролю знань здобувачів освіти, так і для актуалізації знань
Тип ресурсу: 
Вебсайт
Рік видання: 
2020

Життя людей за первісних часів. Первісні спільноти. Археологічні культури

Цифровий ресурс розроблений відповідно до підручника Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів/О. І. Пометун, П. В. Мороз, Ю. Б. Малієнко. –К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. –256 с. Сайт містить колекцію інтерактивних вправ, створених за допомогою онлайн-сервісу learningapps.org та веб-квест, які можна вико- ристати для первинного закріплення вивченого матеріалу; організації самостійної пізнавальної діяльності учнів; контролю та оцінювання навча- льних досягнень учнів
Тип ресурсу: 
сайт
Рік видання: 
2018

Життя людей за первісних часів

Серія цифрових ресурсів «Життя людей за первісних часів» розроблена до уроків з курсу «Всесвітня історія. Історія України» (інтегрований курс) 6 клас за темою «Первісні спільноти. Археологічні культури» відповідно до програми «Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804). Матеріали, вміщені до цифрового ресурсу, а саме: конспекти уроків, презентації, відео файли, пізнавальні завдання - можуть бути використані на уроках всесвітньої історії в 6 класі. Електронний матеріал можна використати на уроках історії, на заняттях факультативів і курсів за вибором
Тип ресурсу: 
конспекти уроків
презентації
відеофайли
Рік видання: 
2018

Практичне заняття Закони царя Хаммурапі

Урок знайомить учнів з поняття «закон» та з найдавнішим зводом законів царя Хаммурапі; вчить працювати над формуванням зачатків критичного мислення в учнів, зокрема, навичок роботи з джерелом, аналізу та узагальнення матеріалу, формує навички роботи з опорою на електронну презентацію
Тип ресурсу: 
Розробка уроку, презентація

Привласнювальні та відтворювальні форми господарства

Презентація має на меті ознайомити учнів з рисами первісних господарств, дати уявлення учням про природу занять первісних людей
Тип ресурсу: 
Презентація

Стародавня Греція

Презентація «Стародавня Греція» - це супроводжувальний матеріал для проведення уроків та виховних заходів з історії Стародавнього світу, що ставить за мету на основі віртуальних джерел залучати учнів до реконструкції, дослідження, пояснення події минулих часів, а не простого їх відтворення. Використання найрізноманітніших історичних джерел на уроках історії – є основною вимогою програми з історії за новим Державним стандартом, тому що, це розвиває в учнів критичне мислення, дослідницькі навички, інтерес до вивчення історії та поглиблює їхні знання.
Тип ресурсу: 
Презентація

Стародавній Рим

Презентація «Стародавній Рим « - це віртуальне історичне джерело, яке може використовуватися як фрагмент уроку, як мотивація, підсумок чи узагальнення, як складова тематичного оцінювання, як форма домашнього завдання чи матеріал для проведення практичних занять та виховних заходів з історії Стародавнього світу. Головна мета даної роботи розвивати в учнів культуру історичного мислення, сприяти процесу розв’язання пізнавальних завдань, які заохочують дітей та активної розумової діяльності, формують навички дослідницької роботи, спонукати до самоосвіти і саморозвитку. Можливо дослідження і вивчення історичних джерел допоможе дітям знаходити у минулому шляхи розв’язання сучасних суспільних проблем.
Тип ресурсу: 
Презентація

Еллінізм

Презентація « Еллінізм » - це додатковий матеріал для проведення уроків та виховних годин з історії Стародавнього світу. Основна ідея презентації – розвиток самостійного творчого мислення учнів у роботі з історичними джерелами, перетворення історичних джерел з матеріалу для ознайомлення на матеріал для дослідження. Дана презентація є особливо актуальною для проведення практичних занять, які стали новизною нової Програми і мають на меті вивчення нового матеріалу на основі опрацювання історичних джерел, що є важливим засобом формування предметних умінь і навичок учнів
Тип ресурсу: 
Презентація

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове