Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Теоретичні основи сучасної педагогіки

Теоретичні основи сучасної педагогіки

ПРОВЕДЕНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ З ТЕМИ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ПЕДАГОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

Відповідно до плану роботи комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» для педагогічних працівників області в інтернет-режимі з 17 квітня по 21 квітня 2020 року була проведена інтернет-конференція з теми «Психолого-педагогічні чинники забезпечення цілісності педагога Нової Української школи», яку організувала та провела доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної осві

Педагогіка партнерства в освітньому просторі НУШ

Відеоресурс для запровадження педагогіки партнерства у закладах освіти, де розглянуті теоретичні основи педагогіки партнерства, основні ознаки партнерської взаємодії та особливості створення партнерських угод в освітньому просторі НУШ
Тип ресурсу: 
відеоролик
Рік видання: 
2020

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАКТИКИ: ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА САМОПІЗНАННЯ І ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

У навчально-методичному посібнику висвітлено актуальні проблеми самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення в сучасній педагогічній практиці. Представлено самопізнавальні методики, свідоме застосування яких дозволяє розумно мислячому суб’єкту педагогічної діяльності дослідити свій індивідуальний ресурс сил, провести системний самоаналіз, трансформувати активізовані неповноцінні якості, зміцнити вольовий, емоційний, ментальний імунітет, досягти більш високого рівня особистісно-професійного самовдосконалення
Тип ресурсу: 
Навчально-методичний посібник
Рік видання: 
2019

Моральна складова комунікативної культури суб’єктів педагогічної співпраці

Моральна складова комунікативної культури суб’єктів педагогічної співпраці
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Розвиток ідей К.Ушинського щодо формування гуманістичних цінностей школярів у спадщині О.Захаренка

У статті висвітлено проблему формування гуманістичних цінностей школярів; проаналізовано, які ідеї Костянтина Ушинського щодо виховання загальнолюдських цінностей були використані й розвинені у педагогічній спадщині О.Захаренка
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Учитель як провідник етичної культури в сучасному освітньому просторі

У статті висвітлено актуальність орієнтації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах на гуманістичні цінності, проаналізовано програмні документи та праці філософів і педагогів, розглянуто питання формування етичної культури педагога
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

У статті зроблено аналіз ресурсів й чинників, які дозволять забезпечити якість сучасної природничо-математичної освіти у навчальних закладах. Розглянуто деякі аспекти організаційно-методичного супроводу професійної діяльності вчителя природничо-математичних дисциплін
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Екскурсія до українського тематичного села як активна форма навчання

У статті проаналізовано можливості навчальних програм із різних предметів щодо використання екскурсії як активної фори навчання. Розглянуто екскурсію до українського тематичного села як дидактичний ресурс
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ЄДНОСТІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ

У статті розглянуто основні ресурси сучасного педагога: усвідомлена орієнтація у сучасному інформаційному просторі освіти; професійне мислення; професійно-технологічні уміння; любов до себе і до інших; емоційна рівновага; чесність; сміливість
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове