Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

8 клас

8 клас

Географія. Розселення. 8клас

Розроблено до підручника «Географія 8 клас» Гільберт Т. Г., Паламарчук Л. Б., Совенко В. В. Серія цифрових ресурсів містить презентації, конспекти уроків, цифрові диктанти до теми «Розселення», де відображено основний програмовий матеріал – статистичні дані, графіки, діаграми, схеми, фото карти.
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2019

Колокрай. Досліджуємо рідний край

Серія цифрових ресурсів розроблена відповідно до Державних стандартів та затвердженої МОН України навчальної програми для 8 класу «Україна у світі: природа, населення», розділ IV «Природа та населення свого адміністративного регіону». Вправи, завдання, ігри представлені в даній серії, можна використати на уроках географії у 6 класі, факультативах «Географія рідного краю», на заняттях географічних та історичних краєзнавчих гуртків, в позакласній та виховній діяльності.
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2019

Розселення

Розробки, що ввійшли до серії цифрових ресурсів, відповідають чинній програмі за підручником – Географія: підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань. – Київ: Генеза, 2016. – 272 с.; іл. Теми занять: «Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення світі й Україні», «Міські і сільські населені пункти. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське населення», «Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Хибна урбанізація», «Сільські населені пункти. Сільське населення» вміщують в собі різні види завдань: навчально-методичні тексти, дидактичні матеріали, тестові завдання, відео, таблиці, схеми, картодіаграми, інформаційні довідки, які можна використати вчителеві у навчально-виховному процесі
Тип ресурсу: 
презентації
ролики
навчально-методичні тексти
дидактичні матеріали
тестові завдання
таблиці
схеми
картодіаграми
інформаційні довідки
Рік видання: 
2018

Населення України та світу. Розселення

Ресурс розроблено до підручника Бойко В.М., Дітчук І. П., Заставецька Л. Б. підручник для 8 класу. Видавництво «Абетка», Кам’янець – Подільський 2016 рік. До розділу IV. Населення України та світу, Теми 2 Розселення. Вміщує в себе 3 розроби уроків,5 презентацій ,5 відео файлів ,дидактичні матеріали, ілюстрації та фотографії, тести
Тип ресурсу: 
презентації
відео файли
фотографії
розробки уроків
дидактичні матеріали
Рік видання: 
2018

Тваринний світ Червоної книги України

Даний цифровий ресурс містить демонстраційний матеріал, який допоможе при вивченні предмету «Природознавство 5 класу» з такої теми, як «Охорона природи. Червона книга України» та Географія.«Україна у світі: природа, населення» 8 клас з теми «Тваринний світ України»
Тип ресурсу: 
презентація
Рік видання: 
2018

Первоцвіти мого краю

Даний цифровий ресурс містить демонстраційний матеріал, який допоможе при вивченні предмету «Природознавство 5 класу» з такої теми, як «Різноманітність організмів: Рослини, Тварини.» та Географія.«Україна у світі: природа, населення» 8 клас з теми «Рослинність»
Тип ресурсу: 
презентація
Рік видання: 
2018

Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони

Урок розроблений до підручникаВ. М. Бойко, І. Л. Дідчук, Л. Б. Заставецька. Тема «Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони.» Вивчаються поняття «повітряні маси», «атмосферні фронти», «циклони», та «антициклони»
Тип ресурсу: 
розробка уроку
презентація
відео файли
Рік видання: 
2017

Населення України та світу

Розроблено відповідно до підручника: Гільберг Т. Г., Паламарчук Л. Б., Совенко В. В. Географія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Грамота, 2016. – 272 ст. Теми занять: «Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї»; «Національний склад населення України»; «Релігійний склад населення»; «Урок узагальнення та систематизації знань по темі «Населення України та світу»
Тип ресурсу: 
презентації
розробка уроку
відео файл
тестові завдання
Рік видання: 
2017

Географічна карта та робота з нею

Серія цифрових ресурсів розроблена згідно навчальної програми з географії для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти до розділу І « Географічна карта та робота з нею » за підручником для 8 класу Гільберг Т.Г. Географія. Дані презентації містять розробки таких тем уроків: 1.Зображення України в картографічних творах . Елементи карти , картографічні проекції та види спотворень на географічних картах. 2.Способи зображення географічних об’єктів і явищ на картах. Класифікація карт. 3.Навчальні карти , атласи. Національний атлас України. Електронні карти. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи. Картографічні інтернет-джерела. 4.Топокарта та робота .Читання та практичне використання топографічних карт. 5. Плани міст, схеми руху транспорту
Тип ресурсу: 
презентації
відеофайли
Рік видання: 
2017

Географічна карта та робота з нею

Представлені цифрові ресурси до розділу «Географічна карта та робота з нею», географія 8 клас. Підручник «Географія» 8 клас, В.Ю. Пестушко. Представлено 5 розробок уроків та презентацій за темами: «Зображення України в картографічних творах», «Картографічні проекції та види спотворень. Класифікація карт», «Навчальні карти та атласи. Національний атлас України. Електронні карти. ГІС», «Топографічні карти. Номенклатура та умовні знаки топографічних карт», «Читання і практичне використання топографічних карт»
Тип ресурсу: 
розробки уроків
презентації
відеофайли
Рік видання: 
2017

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове