Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

9 клас

9 клас

Первинний сектор господарства

Електронний посібник розроблений до підручника Бойко В.М. Географія: підручник для 9 класу. Розробки містять завдання для перевірки знань учнів, вивчення нового матеріалу, відеоролики, дидактичні матеріали
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2019

Вторинний сектор господарства

Електронний посібник розроблений до підручника Бойко В.М. Географія: підручник для 9 класу. Розробки містять завдання для перевірки знань учнів, вивчення нового матеріалу, матеріал для закріплення знань у вигляді інтерактивних тестів, кросвордів, відеоролики, дидактичні матеріали
Тип ресурсу: 
презентації
Відеоролики
авторські інтерактивні вправи
дидактичні матеріали
Рік видання: 
2018

Національна економіка та світове господарство

Даний цифровий ресурс розроблений до «Навчальної програми для загальноосвітніх закладів України. Географія. 5-9 класі. Київ; Освіта 2017.» У ньому висвітлено розділ «Національна економіка та світове господарство» 9 клас, який включає 4 уроки.
Рік видання: 
2018

Глобальні проблеми людства

В посібнику визначаються глобальні проблеми людства, шляхи подолання та прояв їх на території земної кулі. Сприяє ефективному засвоєнню нового матеріалу уроку
Тип ресурсу: 
презентації
відео
аудіо та текстові файли
Рік видання: 
2018

Транспорт

Дидактичний матеріал використовується при вивченні теми «Транспорт».
Тип ресурсу: 
Розробка уроку
презентація
відео та тестові завдання.
Рік видання: 
2018

Третинний сектор господарства

Серія цифрових ресурсів розроблена згідно навчальної програми з географії для 9 класів закладів загальної середньої освіти за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти до розділу IV «Третинний сектор господарства» за підручником для 9 класу Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В. Географія. Дані презентації містять розробки таких тем уроків: 1. Транспорт 2. Торгівля 3. Туризм 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування
Тип ресурсу: 
Електронний посібник
Рік видання: 
2018

Третинний сектор господарства

Серія цифрових ресурсів розроблена відповідно до Навчальної програми з географії для 6-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затвердженої наказом МОН від 07.06.2017 № 804 до підручника під редакцією В. Ю. Пестушко Г. Ш. Уварова А. І. Довгань Географія : підручник. для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. — Київ: Генеза, 2017. – 272 с. : іл. Серія цифрових ресурсів розроблена у вигляді електронного посібника, який містить текстові документи, презентації, картографічні, статистичні, фотоматеріали та відео
Тип ресурсу: 
Електронний посібник
Рік видання: 
2018

Використання презентацій географічних калейдоскопів, відео-файлів на уроках географії у 9 класах

Даний цифровий ресурс містить різноманітний навчальний матеріал у електронному вигляді. В цьому цифровому ресурсі запропоновані презентації, карти відео-сюжети, складені за програмою загальноосвітньої школи 5 – 12 класів, що дає можливість поглиблювати знання, закріплювати матеріал, формувати кмітливість та спостережливість учнів. Матеріали цифрових ресурсів можна також використовувати вчителями у виховній роботі, позакласних заходах, тижнях географії в школі і звичайно, на уроках географії з метою закріплення навичок і вмінь, набутих під час вивчення тем. Електронні презентації активізують дітей, прищеплюють любов до географії, виховують нестандартне мислення у учнів, пожвавлюють навчальний процес. Розроблені теми: «Світове господарство. Міжнародні організації світу.». «Світове господарство. Сучасні тенденції розвитку світового господарства». «Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення». «Рослинництво України. Зональна спеціалізація сільського господарства». «Торгівля. Світовий ринок товарів і послуг». «Тваринництво України. Зональна спеціалізація сільського господарства». «Глобальні проблеми людства. Причини їх виникнення, роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язанні.». « Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО». «Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Складники сільського господарства». «Туризм. Основні туристичні регіони світу». «Світове господарство. Сучасні тенденції розвитку світового господарства». «Сільське господарство світу географія основних зернових і технічних культур, та виробництва продукції тваринництва»
Тип ресурсу: 
презентація
відео-файли
слайд-шоу
Рік видання: 
2018

Україна і світове господарство

Серія презентацій та відео з курсу «Україна і світове господарство» створена за чинною навчальною програмою. Матеріали призначені для більш ефективної роботи вчителя на уроці
Тип ресурсу: 
презентації
відео
Рік видання: 
2018

Міжнародне співробітництво та глобальні виклики людства

Цифрові ресурси розроблено до підручника «Економічна і соціальна географія світу . 9 клас» Автор П.О.Масляк.. Теми ресурсів:1.Форми зовнішніх економічних зв’язків 2. Міжнародні організації. 3. Глобальні проблеми людства. У ресурсах висвітлено матеріали про основні форми міжнародних відносин між державами, про види діяльності найбільш впливових міжнародних галузевих і регіональних організацій та сутність причин виникнення сучасних глобальних проблем.
Тип ресурсу: 
презентації
розробки уроків
відео файли
Рік видання: 
2017

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове