Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

7 клас

7 клас

Фізичний турнір «Плавання»

Фізичний турнір розроблений для вчителів фізики та учнів 7 класу з метою поглиблення знань з теми «Умови плавання тіл» шляхом дослідно-експериментальної роботи. Конкурс І містить завдання тестового характеру, що встановлює причини виникнення виштовхувальної сили та її природу; Конкурс ІІ містить експериментальне завдання; Конкурс ІІІ – закріплюючий інтерактивний кросворд. Робота із застосуванням гаджетів та мережі Інтернет.
Тип ресурсу: 
Вебсайт
Рік видання: 
2023

Web-cайт «Природа та інформатика»

Навчальний сайт містить інтерактивні завдання для 5-11 класів з природничих наук та інформатики. Сайт містить сторінки «Інформатика», «Фізика», «Географія», «Астрономія», «Природничі науки» Сторінка «Інформатика» містить інформацію про пристрої введення та виведення інформації та гру "Пристрої введення та виведення інформації". Також відомості про електронну таблиця (Microsoft ExceІ) та гру "Складові табличного процесора". Корисну інформацію про Scratch (скретч), де можна пограти в гру"Складові Scretch". Також ця сторінка «Інформатика» містить такі підрозділи: - «Цікава інформатика» - містить багато цікавих фактів з інформатики; - «Операційна система» - містить інформацію про операційні системи та їх різновиди; - «Тести Алгоритми та програми Python 7 клас» - тести для 7 класу: Тест 1. Мова програмування. Середовище програмування Тест 2. Величини. Змінні. Вказівка присвоювання Тест 3. Додаткові модулі Тест 4. Текстові величини та операції над ними Тест 5. Опрацювання величин логічного типу. Команда розгалуження Тест 6. Реалізація алгоритмів повторення мовою програмування Python Сторінка «Фізика» містить такі підрозділи: - «Цікава фізика» - містить багато цікавих фактів з фізики; - «Віртуальна лабораторія». Всі віртуальні лабораторії та симуляції використано із сайту https://phet.colorado.edu/uk/ - інтерактивні симуляції для природничих наук і математики; - «Тести. 7 клас. Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила. Частина 1. Сили. Види сил»: Тест 1. Явище інерції Тест 2. Інертність тіла. Маса Тест 3. Густина. Одиниці густини Тест 4. Сила - міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил Тест 5. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука Тест 6. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість Тест 7. Тертя. Сила тертя Сторінка «Географія» місить корисні інтернет-ресурси для вчителів та учнів також тут представлені такі підсторінки: - «Цікава географія» - містить багато цікавих фактів з географії; - «Оболонки Землі» містить інтерактивні завдання, вправи, відео-уроки з курсу «Загальна географія» 6 клас з розділу 3 «Оболонки Землі» до тем: «Атмосфера»; Будова Атмосфери Добовий хід температури повітря Річний хід температури повітря. Теплові пояси Атмосферний тиск Вітер. Місцеві вітри Вода в атмосфері Хмари і туман Опади, їхні види, вимірювання Погода, її елементи, мінливість Клімат. Карта кліматичних поясів Зміни клімату «Літосфера»; «Гідросфера»; «Біосфера» -«8 клас» Сторінка «Астрономія» містить інтерактивні вправи та підсторінки: - «Цікава астрономія» - містить багато цікавих фактів з астрономії; - «Тести. Тема 5. Зорі. Еволюція зір» - містить тести: Тест 1. Зорі та їх класифікація Тест 2. Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фізично-змінні зорі. Планетні системи інших зір Тест 3. Еволюція зір. Білі карлики. Нейтронні зорі. Чорні діри Сторінка «Природничі науки» містить інтерактивні завдання з курсу природничі науки 5 клас з теми «Досліджуємо світ науки» До підручника: Природничі науки. 5 клас : навч. посіб. Ч. 1 / Максим Рудич, Вікторія Косик, Ігор Ненашев, Зінаїда Ворона. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 56 с. : іл. Згідно програми: “Природничі науки. 5-6 класи (інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти (авт. Білик Ж. І., Засєкіна Т. М., Лашевська Г. А., Яценко В. С.) Завдання згруповано відповідно до календарного планування: Розділ 1. Досліджуємо світ науки Урок 1. Сонячна система. Урок 2. Земля як система Урок 3. Явища й об’єкти природи. Урок 4. Біорізноманіття. Урок 5. Людина як система. Урок 6. Підбиваємо підсумки. Частина 1. Узагальнення знань. Урок 7. Методи наукових досліджень. Урок 8. Кількісні і якісні ознаки об’єктів і явищ природи. Урок 9. Класифікації. Урок 10. Моделювання. Урок 11.Інфографіка. Карти. Урок 12. Фізична величина. Урок 13. Вимірювання. Урок 14. Прикладне значення природничих наук. Урок 15. Підбиваємо підсумки. Завдання можуть бути використані на різних етапах уроків з теми у 5-11 класах.
Тип ресурсу: 
Навчальний Web-cайт
Рік видання: 
2023

Онлайн кросворди з фізики для учнів 7 класів

Розробки кросвордів до тем з фізики містять питання, до деяких окремих уроків. Дані розробки стануть незамінним помічником в роботі вчителя, допоможуть знайти нові шляхи стимулювання навчальної та творчої активності учнів, допоможуть краще орієнтуватися учням в окремих темах
Тип ресурсу: 
Онлайн кросворди
Рік видання: 
2020

Навчальний сайт «Фізика, 7 клас»

Сайт призначений для вчителів фізики та всіх не байдужих до освіти людей. Даний сайт дозволить урізноманітнити освітній процес та сприятиме зацікавленості учнів, розвитку допитливості і, як наслідок, кращому розумінню сутності природничо-наукової картини світу. Сайт створено відповідно до чинної програми: 7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи». Сайт містить інтерактивні вправи, створені за допомогою сервісу LearningApps, підібрана колекція відеороликів з YouTube та матеріали, розміщені на освітньому ресурсі «Інтерактивна школа» видавництва «Ранок» http://interactive.ranok.com.ua/ Запропоновані вчителем вправи можуть бути використані на різних етапах уроків з теми у 7 класі, під час організації повторення в кінці року та під час проведення позакласної роботи з фізики. Виконувати вправи можна як колективно (використовуючи інтерактивну дошку), так і індивідуально в класі чи вдома за комп'ютером, ноутбуком, на планшеті чи смартфоні.
Тип ресурсу: 
Вебсайт
Рік видання: 
2020

STEM освітні технології під час проведення лабораторних робіт з фізики

Даний цифровий ресурс розроблено для вчителів та учнів, що навчаються в 7-х та 8-х класах відповідно до затвердженої МОН України навчальної програми. Електронний посібник містить чотири лабораторні роботи: дослідження коливань нитяного маятника (7 клас), визначення коефіцієнта тертя ковзання (7 клас), вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури (8 клас), вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра (8 клас) та демонстраційні відео до кожної з робіт. Даний матеріал допоможе в роботі вчителю при підготовці до проведення лабораторних робіт, застосовуючи цифровий вимірювальний комплекс Einstein Labmate+
Тип ресурсу: 
Електронний навчальний посібник
Рік видання: 
2020

Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл.

Даний посібник розроблений за підручником фізики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Посібник містить розробки 6 уроків до теми Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл.(уроки, презентації, відео матеріали, інтерактивні вправи ). Електронний посібник можна використовувати на уроках фізики у 7 класі при поясненні нових тем по даній темі
Тип ресурсу: 
Електронний навчальний посібник
Рік видання: 
2020

Механічна робота та енергія

Серія цифрових ресурсів вміщує розробки до підручника з фізики (Сиротюк В. Д. Фізика, 7 клас). Ресурс можна використовувати під час проведення уроків фізики та позакласних заходів для зацікавлення учнів фізичною наукою та розвитку їх пізнавальної активності
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2019

Взаємодія тіл. Сила

Електронний навчальний посібник “Фізика. Взаємодія тіл. Сила. 7 клас” створено згідно з навчальною програмою «Фізика 7-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів», затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 № 777 відповідно до підручника «Фізика. 7 клас» (за ред. Бар’яхтар В.Г., Довгого С.О.). Серія цифрових ресурсів розроблена до теми «Взаємодія тіл. Сила. Тиск», 7 клас. Мета даного ресурсу – допомогти вчителю організувати і структурувати власні уроки, унаочнити їх за допомогою презентацій і при необхідності мати можливість доповнити її власними елементами. Електронний навчальних посібник містить уроки з тем: «Явище інерції. Інертність тіла. Маса», «Густина. Одиниці густини», «Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил», «Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука», «Тертя. Сила тертя», «Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску»
Тип ресурсу: 
презентації
Розробки уроків
інтерактивні вправи
інтерактивні віртуальні моделі
відео- файли
Рік видання: 
2019

Тиск. Сила тиску

Розробка уроку та презентація до підручника Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я. Фізика 7 кл. Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. 2015р.
Тип ресурсу: 
презентація
конспект уроку
відеофайл
Рік видання: 
2018

Розробки навчальних проектів. Фізика 7 клас.

У електронному посібнику розглядаються розробки навчальних проектів до розділу 1 фізики у 7 класі «Фізика як природнича наука. Пізнання природи». Характерною властивістю програми є те, що віна містить не лише розробки проектів, а й авторські відео досліди до них та методичні матеріали «Етапи роботи над навчальним проектом Комп’ютерну навчальну програму складено для загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог нової навчальної програми та за підручником «Фізика.7 клас», автори: Бар’яхтарВ.Г., Божинова Ф.Я., Довгий СО., Кірюхіна О.О.
Тип ресурсу: 
Розробки навчальних проектів
методичні матеріали
презентації
авторські відео досліди
Рік видання: 
2017

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове