Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Загальна інформація

Загальна інформація

Організація роботи інституту, графік прийому громадян

Початок роботи інституту: о 8.00.

Закінчення роботи інституту: о 17.00

Тривалість робочого дня у п’ятницю: до 16.00.

Обідня перерва: 13.00-13.45.

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

Вихідна кореспонденція приймається секретарем ректора в усі дні тижня протягом робочого дня, у п’ятницю до 11.00.

Відправлення кореспонденції – щоп’ятниці до 15.00.

Вхідна кореспонденція обов’язково реєструється у секретаря.

 

Загальні відомості

Інститут організований розпорядженням Представника Президента України у Черкаській області 8 червня 1999 року  № 179. З 1954 року до 15 серпня 1994 року він функціонував під назвою Черкаський обласний інститут удосконалення вчителів. На підставі рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії Міністерства освіти України від 30 червня 1994 року № 12 інститут атестований по ІІІ рівню  акредитації і змінено назву інституту на Черкаський обласний  інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

 Інститут діє відповідно до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538) та Статуту, затвердженого Черкаською обласною радою (розпорядження голови обласної ради від 03.06.2011 № 93-р). Керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови України», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України.

Інститут безпосередньо підпорядковується Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації; у частині нормативно-правового забезпечення – Міністерству освіти і науки України; з питань науково-методичного забезпечення – Інституту модернізації змісту освіти,  державному вищому навчальному закладу «Університет менеджменту освіти».

Освітня діяльність

Порядок організації навчального процесу в інституті визначається відповідно до основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні, Концепції Нової української школи інших актів чинного законодавства з питань освіти, що регламентують питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, актуалізують проблему професійного вдосконалення педагогічних кадрів, яке має носити неперервний характер і здійснюватись упродовж усієї трудової діяльності з метою послідовного розширення і оновлення компетенцій, підвищення рівня професійної майстерності відповідно до вимог модернізації системи освіти в Україні.

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області проводиться на підставі щорічних замовлень районних (міських) відділів освіти райдержадміністрації, міськвиконкомів в межах ліцензованого обсягу. Згідно поданих замовлень визначається кількість навчальних груп, які формуються диференційовано за формою навчання, фахом та атестаційною кваліфікаційною категорією. Такий розподіл надає можливість диференційованого підходу до організації навчального процесу в системі навчання дорослих, а обов’язкове вхідне діагностування дозволяє якісніше використовувати варіативність навчальних планів для задоволення навчальних потреб даної категорії слухачів.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове