Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Всеукраїнський освітній хаб педагогічних інновацій нуш - 2021

Загальна інформація

Про інститут

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», очолюваний ректором Наталією Миколаївною Чепурною, успішно забезпечує  реалізацію завдань державної політики в галузі дошкільної, середньої та позашкільної освіти, а також щорічно здійснює підвищення кваліфікації понад 4000 педагогічних працівників області.

Підвищенню якості післядипломної освіти сприяє Черкаський освітянський портал як центр інформаційно-комунікаційного простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників області, який містить 39 потужних сайтів:  «Дистанційне навчання», «Електронна бібліотека ЧОІПОПП», «Педагогічні інтернет-клуби», «Інтернет-школа педагогічної майстерності», «Інтернет-школа психологічної грамотності», «Віртуальна школа молодого педагога», «Творчі майстерні освітян Черкащини» та ін.

З метою підготовки педагогів області до активного впровадження STEM-освіти на базі інституту розпочав функціонування перший в Україні Навчально-тренінговий центр Центр STEM-освіти, оснащений на рівні сучасних вимог.  На сьогодні це 2 кабінети робототехніки (центр Lego-education та тренінговий центр), а також ресурсний центр та навчально-тренінгова аудиторія. Під час участі у тренінгах та практикумах педагоги області опановують спеціалізовані цифрові вимірювальні комплекси з фізики, хімії та біології, адаптовані під якісно нові можливості навчання.

Загальні відомості

Інститут організований розпорядженням Представника Президента України у Черкаській області 8 червня 1999 року  № 179. З 1954 року до 15 серпня 1994 року він функціонував як Черкаський обласний інститут удосконалення вчителів. На підставі рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії Міністерства освіти України від 30 червня 1994 року № 12 заклад атестовано за ІІІ рівнем  акредитації і змінено назву на Черкаський обласний  інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. Розпорядженням голови Черкаської обласної ради № 258-р від 26.10.2015 та зміною статуту (зареєстрований 17.11.2015) з 25.11.2015 установа змінила назву на комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (КНЗ «ЧОІПОПП Черкаської обласної ради»).

Інститут діє відповідно до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538) та Статуту, затвердженого Черкаською обласною радою (розпорядження голови обласної ради від 02.02.2016 № 23-р). Керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про мови України», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України.

Інститут співпрацює з Міністерством освіти і науки України,  Інститутом модернізації змісту освіти МОН України, управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації та іншими установами і відомствами щодо питань освіти дорослих.

Освітня діяльність

Порядок організації навчального процесу в інституті визначається відповідно до основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні, Концепції Нової української школи, Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 зі змінами, інших актів чинного законодавства з питань освіти, що регламентують питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, актуалізують проблему освіти дорослих та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які мають носити неперервний характер і здійснюватись упродовж усієї трудової діяльності.

Організація роботи інституту, графік прийому громадян

Початок роботи інституту: о 8.00.

Закінчення роботи інституту: о 17.00

Тривалість робочого дня у п’ятницю: до 16.00.

Обідня перерва: 13.00-13.45.

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

Вихідна кореспонденція приймається секретарем ректора в усі дні тижня протягом робочого дня, у п’ятницю до 11.00.

Відправлення кореспонденції – щоп’ятниці до 15.00.

Вхідна кореспонденція обов’язково реєструється у секретаря.

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове