Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Всеукраїнський освітній хаб педагогічних інновацій нуш - 2021

Навчально-методичні матеріали

КУЛЬТУРА ВЗАЄМИН

М.Б. ЄВТУХ, Т.В. ЧЕРКАШИНА

«КУЛЬТУРА ВЗАЄМИН»

Окремі теми з підручника 

ЗАНЯТТЯ З УЧНЯМИ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ «УРОКИ ЛЮБОВІ ДО ЗЕМЛІ»

Аносова Анастасія Вікторівна, психолог

 

Опубліковано: Аносова А. В. Комунікативна культура в сучасній педагогічній практиці : навч.-метод. посіб. / А. В. Аносова. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – 145 с.

 

Мета: формування в учнів уміння правдиво оцінювати себе, розвиток вдячності, турботливого і відповідального ставлення до природних ресурсів.

Цільова група: учні 5-го класу.

Л. А. Северинчук "СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ: ВИМОГИ СУЧАСНОСТІ"

Важливе місце у системі родинних взаємин займають традиції. Від покоління до покоління передаються певні правила та норми міжособистісної взаємодії. Діти наслідують своїх батьків щодо поглядів, смаків, способів поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях. Поряд з іншими факторами сімейні традиції визначають статус сім’ї в суспільстві, допомагають реалізації її господарсько-побутової, репродуктивної, виховної, соціалізуючої, відновної, комунікативної та інших функцій.

 

Навчально-практичний центр самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення педагогічних працівників відзначає першу річницю своєї діяльності

Т.В. Черкашина, директор ЦентруСтаОПС ,

доктор педагогічних наук, професор кафедри

педагогіки і освітнього менеджменту

КНЗ «ЧОІПОПП»;

Л.А. Северинчук, прес-секретар

Центру СтаОПС,  начальник служби

у справах дітей Черкаської РДА

 

 

Формування культури родинних взаємин старшокласників на засадах самопізнання

Северинчук Людмила Анатоліївна,

        начальник служби у справах дітей Черкаської

районної державної адміністрації,

секретар навчально-практичного центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення

КУЛЬТУРА САМОПІЗНАННЯ

М.Б. ЕВТУХ

Т.В. ЧЕРКАШИНА

РОЗДІЛ З ПІДРУЧНИКА «КУЛЬТУРА ВЗАЄМИН»

 

КУЛЬТУРА САМОПІЗНАННЯ

 

Тема 2.1 Самопізнання як спосіб свідомого існування в соціумі

ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КУЛЬТУРИ СУБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ САМОПІЗНАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Черкашина Тетяна Вікторівна,

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Черкаської обласної  ради»

                                                        

"Заняття за казкою Феї Фасти" автор методики проведення заняття Аносова А.В.

Заняття з дітьми старшого дошкільного віку та молодшого шкільного віку

за казкою Е. А. Піньковської "Казки феї Фасти"

Базова література самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення

  1. Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш. А. Амонашвили. – Минск : Университетское, 1990. – 560 с.
  2. Бех І. Д. Виховання особистості : Сходження до духовності : наук. вид. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
  3. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КУЛЬТУРНОГО ФОНУ СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У навчально-методичному посібнику розглядаються психолого-педагогічні проблеми формування внутрішньої культури суб’єкта педагогічної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища, його здатності до свідомого самокерування індивідуальним ресурсом сил, формування культури бажань, культури емоцій, культури думок, розвитку професійного мислення, свідомого оволодіння професійними уміннями та навичками, необхідними для ефективної педагогічної діяльності.
Адресовано педагогічним працівникам всіх категорій.

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове